CÔNG TY LUẬT TNHH LHLEGAL
Banner mobi

Yêu cầu dịch vụ

HOTLINE: 0903 79 68 30

Tuyển dụng

LHLegal không chỉ chọn người xuất sắc mà còn cần người phù hợp nhất với tôn chỉ và giá trị văn hóa của LHLegal

là “Chính trực và công bằng”. Ứng cử viên nhận thấy phù hợp với tiêu chỉ cơ bản này, xin vui lòng nộp đơn ứng cử

cho Luật sư điều hành của chúng tôi tại email: hoa.le@luatsulh.com

Chia sẻ
Copyrights © 2018 CÔNG TY LUẬT TNHH LHLEGAL. All rights reserved.
Đang online: 12   |   Tổng truy cập: 497069
Facebook chat