logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG MỚI NHẤT HIỆN NAY

Cho thuê lại lao động là một hình thức kinh doanh được nhiều doanh nghiệp quan tâm vì nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn chi phí tuyển dụng, đào tạo. Tuy nhiên loại hình kinh doanh này chưa được phổ biến. LHLegal sẽ phân tích các quy định pháp lý về cho thuê lại lao động giúp cho doanh nghiệp cũng như người lao động nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

  Cho thuê lại lao động được hiểu như thế nào?

  Khoản 1 Điều 52, Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau: Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

  Khoản 2 Điều 52, Bộ Luật lao động 2019 nhấn mạnh rằng, hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

  Đặc điểm hoạt động của cho thuê lại lao động

  - Có 3 bên chủ thể trong quan hệ lao động: người lao động; doanh nghiệp cho thuê lại lao động; người sử dụng lao động thuê người lao động từ doanh nghiệp  cho thuê lại lao động.

  - Là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

  - Chỉ được áp dụng đối với một số công việc nhất định: 20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động quy định tại phụ lục II kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP  (Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký; thư ký/Trợ lý hành chính; lễ tân; hướng dẫn du lịch; hỗ trợ bán hàng; hỗ trợ dự án; lập trình hệ thống máy sản xuất; sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông; vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất…)

  Nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động

  Hợp đồng cho thuê lại lao động nhằm xác lập quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động với bên thuê lại lao động nhưng lại gắn liền với quyền, lợi ích của người lao động cho thuê lại. Chính vì vậy, hầu hết pháp luật các nước khi quy định về nội dung hợp đồng giữa bên cho thuê lao động và bên thuê lao động đều lưu ý đến việc bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động cho thuê lại. Cụ thể:

  - Luật Lao động phái cử của Nhật Bản (Điều 26)

  - Luật Bảo vệ lao động phái cử của Hàn Quốc (Điều 20)

  - Luật về hợp đồng lao động của Trung Quốc (năm 2007)

  Pháp luật cho thuê lại lao động Việt Nam quy định nội dung chủ yếu của hợp đồng cho thuê lại lao động bao gồm:

  - Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

  - Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động;

  - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

  - Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

  Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động.

  Hình thức giao kết hợp đồng với người lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

  Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, doanh nghiệp cho thuê lại lao động hiện chỉ được ký hợp đồng với người lao động theo một trong hai hình thức sau:

  - Hợp đồng lao động không xác định;

  - Hợp đồng lao động xác định (thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng)

  Việc lựa chọn hình thức hợp đồng nào, người sử dụng lao động đều phải tuân thủ các quy định về lao động và bảo hiểm xã hội cho người lao động của đơn vị mình.

  Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động

  Các nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động được quy định Điều 53 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

  - Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

  - Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

  + Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

  + Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;

  + Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

  - Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

  + Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;

  + Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

  + Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

  - Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

  Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê lại lao động

  Ngoài các quyền và nghĩa vụ cơ bản tại các Điều 5 và Điều 6, theo quy định tại Điều 56, Điều 57, Điều 58 Bộ luật Lao động năm 2019, các bên trong quan hệ cho thuê lại lao động có những quyền và nghĩa vụ đặc trưng sau:

  Bên cho thuê lại lao động

  - Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động;

  - Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động;

  - Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động;

  -Trả lương cho người lao động cho thuê không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

  - Lập hồ sơ lao động cho thuê, ghi rõ số lao động đã cho thuê, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  - Được xử lý kỷ luật lao động theo quy định pháp luật và nội quy công ty đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại người lao động do vi phạm kỷ luật lao động.

  Người lao động

  - Thực hiện hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

  - Tuân thủ kỷ luật, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của bên thuê lại lao động;

  - Được trả lương không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

  - Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lao động trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã ký kết;

  - Được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động để giao kết hợp đồng lao động chính thức với bên thuê lại lao động.

  Bên thuê lại lao động

  - Có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của mình.

  - Không được phân biệt đối xử giữa người lao động thuê lại với người lao động của doanh nghiệp mình về điều kiện lao động.

  - Có thể thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và trả lương theo quy định pháp luật hoặc theo thoả thuận các bên trên cơ sở pháp luật.

  - Có thể thỏa thuận với doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức người lao động thuê lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt mà người lao động muốn làm việc cho công ty thuê lại lao động.

  - Có quyền trả lại người lao động thuê lại không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

  - Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động.

  Trên đây là các vấn đề pháp lý về cho thuê lại lao động mà Công ty Luật TNHH - Luật sư tư vấn pháp luật lao động gửi đến bạn đọc. Hi vọng bài viết giúp ích cho người lao động và người sử dụng lao động.

  Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH LHLegal

  Mọi thắc mắc về pháp luật lao động, xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900 2929 01 đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật lao động của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

  Những vấn đề về luật lao động mà LHLegal - luật sư tư vấn pháp luật lao động hỗ trợ tư vấn bao gồm:

  + Các luật sư phụ trách của tổng đài giúp khách hàng nắm rõ quyền và trách nhiệm chung của người lao động và người sử dụng lao động. Cách thành lập các tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công nhân viên chức như tổ chức công đoàn. Kiểm soát các quan hệ liên quan đến lao động cũng như quản lý lao động theo pháp luật.

  + Nhân viên tư vấn luật lao động còn tư vấn cho khách hàng việc giải quyết việc làm, đăng ký lao động tại các doanh nghiệp nước ngoài.

  + Tư vấn các vấn đề liên quan trong hợp đồng lao động, giao kết lao động hay quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận. Bạn cũng sẽ được tư vấn pháp luật lao động qua tổng đài 1900 2929 01 cho biết về cách thức để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải bồi thường hay quy kết trách nhiệm.

  + Tư vấn việc vô hiệu hóa hợp đồng lao động hay nhận biết hợp đồng lao động mất hiệu lực.

  + Các luật sư chuyên Tư vấn pháp luật cũng giúp khách hàng hiểu về các quy định pháp luật về tiền lương, thời gian làm việc hay quy định nghỉ lễ, nghỉ hộ sản, nghỉ việc được hưởng lương và không hưởng lương.

  + Giúp khách hàng có thể giải quyết tranh chấp của các lao động trong việc bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động, doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  + Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc phòng ngừa an toàn lao động, phòng tránh các bệnh nghề nghiệp liên quan.

  + Tư vấn luật lao động qua tổng đài còn giúp khách hàng hiểu rõ các quy định về nghỉ hộ sản cũng như quy định về việc nhận trợ cấp khi nghỉ sanh, thời gian nghỉ sanh…

  + Tư vấn giải thích cho người lao động các quy định về bảo hiểm xã hội và y tế…

  + Tư vấn quy định pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc ở Việt Nam

  + Tư vấn các quy định pháp luật khác có liên quan đến lao động: lao động giúp việc nhà,  các chế độ bảo hiểm y tế, bảo biểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, công đoàn

  Khi cần tư vấn các vấn đề trên khách hàng đừng ngần ngại hãy liên hệ tổng đài 1900 2929 01 LHLegal - luật sư tư vấn pháp luật lao động của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể.

  Ngoài việc cung cấp dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật qua điện thoại thì chúng tôi còn cung cấp dịch vụ luật sư chuyên hình sự uy tín tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng/ trụ sở Công ty Luật TNHH LHLegal.

  Địa chỉ: 17A Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Email: Hoa.Le@LuatSuLH.com

  Hotline: 1900 2929 01

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

  Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp ...

  Công ty TNHH LHLegal tưng bừng khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm ngày 19/2...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2024

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch...

  LHLegal trân trọng gửi đến Quý khách hàng cùng Quý đối tác lịch nghỉ tết Nguyên Đán ...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề các yếu tố lỗi trong pháp luật hình sự

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố lỗi...

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

  Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

  Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training...

  Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

  Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

  Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

  Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng...

  Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo các hoạt động mua bán ngày càng phát triển và đa dạng...

  Nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong năm 2025

  Nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng...

  Trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất trong năm 2025? Trường hợp nào được...

  Không có chuyện Ngân hàng cấm cho vay mua nhà hình thành trong tương lai từ ngày 01/7/2024

  Không có chuyện Ngân hàng cấm cho vay mua nhà hình...

  Liên quan đến Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khiến cho dư luận xôn xao bởi thông...

  Công lý được tạo dựng từ pháp luật hay đạo đức?

  Công lý được tạo dựng từ pháp luật hay đạo...

  Hành động không nhận hối lộ của ông Nguyễn Thành Danh rõ ràng là đáng khen ngợi vì nó...

  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền án tiền sự không?

  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền...

  Theo quy định pháp luật xoá án tích là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn...

  Vì sao Ngọc Trinh đã bị phạt hành chính mà còn bị xử lý hình sự?

  Vì sao Ngọc Trinh đã bị phạt hành chính mà còn bị...

  Vừa qua Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định số 20231041/QĐ-CQCSĐT(PC01-Đ3) về việc khởi...

  Vì sao nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt?

  Vì sao nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt?

  Chiều 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Chân dung Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng - Người vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng đoạt tài sản

  Chân dung Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng - Người...

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm...

  Vì sao con trai ông chủ Thành Bưởi bị bắt? Hình phạt tù có thể đối diện là bao nhiêu?

  Vì sao con trai ông chủ Thành Bưởi bị bắt? Hình...

  Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định...

  Facebook chat