logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam bao nhiêu? Nghỉ hưu sớm có bị lương?

Để biết độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 là bao nhiêu và nghỉ hưu sớm bị trừ tỷ lệ lương bao nhiêu, bạn hãy xem ngay những nội dung mà LHLegal phân tích sau đây nhé!

  >>> Những lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên

  >>> Vấn đề người sử dụng lao động giữ lương trong bộ luật lao động 2019

  Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 là bao nhiêu?

  Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 là bao nhiêu?

  Câu hỏi:

  Luật sư cho tôi hỏi năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam là bao nhiêu? Rất mong luật sư giải đáp giúp tôi, tôi cám ơn. (Anh H - Biên Hòa)

  Trả lời:

  Cám ơn anh đã gửi câu hỏi đến LHLegal, sau đây chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của anh như sau: 

  Căn cứ tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, cụ thể như sau:

  “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

  1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.”

  Qua đó, từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng. Mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi lao động nam đủ 62 tuổi vào năm 2028.

  Như vậy, độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 là đủ 61 tuổi.

  Lao động nam có thể nghỉ hưu sớm hơn bao nhiêu tuổi?

  Câu hỏi:

  Tôi có được nghỉ hưu sớm không? Độ tuổi nghỉ hưu sớm là bao nhiêu? Xin luật sư giải đáp giúp. (Anh T - Nha Trang)

  Trả lời:

  Cám ơn anh đã gửi câu hỏi đến chúng tôi, sau đây Luật sư LHLegal xin giải đáp thắc mắc của anh như sau:

  Tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, cụ thể như sau:

  “Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

  1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

  a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

  d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.”

  Theo đó, nếu đáp ứng đủ điều kiện trên thì lao động nam được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không qua 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Như vậy năm 2024 tuổi nghỉ hưu thấp nhất của lao động nam là đủ 56 tuổi.

  Năm 2024 người lao động nam được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi

  Năm 2024 người lao động nam được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi

  Nghỉ hưu sớm vào năm 2024 bị trừ tỷ lệ lương hưu bao nhiêu?

  Câu hỏi:

  Xin hỏi luật sư nếu tôi nghỉ hưu sớm thì năm 2024 sẽ bị trừ lương bao nhiêu? Điều kiện để nghỉ hưu sớm là gì? (Chị Hạnh - Quảng Ngãi)

  Trả lời:

  Cám ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật sư LHLegal, sau đây Luật sư của chúng tôi xin giải đáp vấn đề của chị như sau:

  Điều kiện để người lao động nghỉ hưu sớm vào năm 2024

  Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 có nêu về tuổi nghỉ hưu của người lao động hiện nay như sau:

  “1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

  2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

  3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

  Đồng thời tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động như sau:

  “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

  2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

  b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

  Như vậy người lao động có thể về hưu trước tuổi nghỉ hưu đã quy định nếu suy giảm khả năng lao động và đáp ứng những điều kiện trên.

  Để biết tình trạng suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể đến các cơ sở khám có thẩm quyền để xác định tình trạng suy giảm của mình. Từ đó mới xác định được có đủ điều kiện để được về hưu sớm hay không. Nếu đáp ứng được các yêu cầu theo pháp luật quy định, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm.

  Người lao động cần khám tại các cơ sở khám có thẩm quyền để xác định tình trạng suy giảm của mình

  Người lao động cần khám tại các cơ sở khám có thẩm quyền để xác định tình trạng suy giảm của mình

  Nghỉ hưu sớm vào năm 2024 bị trừ tỷ lệ lương hưu bao nhiêu?

  Căn cứ tại khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

  “1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

  2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

  b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

  Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

  3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

  Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”

  Như vậy, nếu người lao động nghỉ hưu sớm năm 2024 do suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2% tỷ lệ lương hưu hằng tháng.

  Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ 6 tháng thì không giảm tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi.

  Trên là những nội dung tư vấn của Luật sư LHLegal, hy vọng giải đáp được thắc mắc của quý bạn đọc. Ngoài ra, nếu cần soạn thảo đơn, tư vấn pháp lý, bào chữa hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,... hãy liên hệ ngay Luật sư LHLegal để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin
  Facebook chat