logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Quy định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng tài sản chung của vợ chồng chỉ được chia sau ly hôn thế nhưng tùy vào mục đích của vợ hoặc chồng mà nhiều cặp đôi muốn được chia tài sản chung ngay trong thời kỳ hôn nhân. Bài viết: quy định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sẽ giúp các cặp đôi có cái nhìn tổng quát về vấn đề này.

  Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là gì? Pháp luật cho phép vợ chồng có quyền chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không? Khi vợ chồng cãi vã nhưng chưa đến mức ly hôn nhưng một trong hai bên muốn lấy một phần tài sản chung để giải quyết vấn đề riêng thì có được phân chia tài sản không? Bạn hãy xem ngay bài viết này để được giải đáp.

  Quy định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

  Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là gì?

  Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau:

  “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

  Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

  Quy định pháp luật về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

  Cụ thể: Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh riêng cũng như để đảm bảo quyền sở hữu cá nhân theo quy định tại Điều 32 Hiến pháp năm 2013, Luật hôn nhân và gia đình 2014 thừa nhận và quy định về nội dung chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân ở điều 38 luật này.

  “Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết”.

  Theo luật định thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Nếu vợ chồng không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Hình thức phân chia tài sản chung của vợ chồng

  Khoản 2 điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản. Và văn bản này phải được công chứng theo quy định của pháp luật đối với các loại tài sản như: Động sản phải đăng ký quyền sở hữu

  Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản

  Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản

  Bất động sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,v.v…

  Còn đối với các loại tài sản khác thì không bắt buộc công chứng, mà chỉ là do thỏa thuận giữa hai vợ chồng, hoặc theo yêu cầu của một bên muốn công chứng văn bản phân chia tài sản chung này.

  Bên cạnh đó, khi vợ chồng có nguyện vọng phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nhưng không thỏa thuận được, thì vợ chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung (Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Khi đó Quyết định hoặc Bản án về việc phân chia tài sản chung đó được xem như hình thức hợp pháp của việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

  Xem thêm: https://luatsulh.com/phap-luat/dich-vu-luat-su-gioi-ly-hon-o-tp-hcm-1330.html

  Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Có 2 trường hợp và hai mốc thời điểm có hiệu lực của việc phân chia tài sản chung mà các cặp đôi cần chú ý là:

  • Nếu việc phân chia tài sản được vợ chồng thỏa thuận và lập thành văn bản: Thì thời điểm có hiệu lực sẽ do vợ chồng thỏa thuận và ghi trong văn bản.

  • Nếu văn bản thỏa thuận không xác định rõ thời gian cụ thể => thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày vợ chồng lập văn bản;

  (Theo quy định tại Điều 39 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

  Lưu ý: Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định, thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định. Ví dụ: Liên quan đến tài sản chung là đất đai nhà ở, thì phải được đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

  • Nếu trường hợp vợ chồng yêu cầu Tòa án phân chia: Thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  Việc chia tài sản chung sẽ có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực

  Việc chia tài sản chung sẽ có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực

  Nghe đến đây mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi rằng: Liệu có phải lúc nào cũng được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân? Câu trả lời là không nhé, việc chia tài sản này sẽ bị vô hiệu nếu các cặp đôi gây ảnh hưởng hay nhằm trốn tránh nghĩa vụ như các trường hợp luật quy định dưới đây:

  Những trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

  (1) Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

  (2) Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

  • Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

  • Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

  • Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

  • Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

  • Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của pháp luật.

  (Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

  Nếu vợ chồng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì việc chia tài sản chung bị vô hiệu

  Nếu vợ chồng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì việc chia tài sản chung bị vô hiệu

  Lấy một ví dụ thực tế nhất cho mọi người dễ hiểu hơn về các trường hợp phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu nhé:

  Ví dụ: Người chồng có vay một khoản nợ lớn bên ngoài (được xác định là khoản vay riêng của người chồng). Nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ với người thứ ba, hai vợ chồng đã lập thỏa thuận phân chia tài sản chung, theo đó thỏa thuận toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng sẽ được phân chia theo tỷ lệ 90% thuộc về người vợ, 10% thuộc về người chồng. Rõ xét, đây là thỏa thuận nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức => Nên thỏa thuận này sẽ bị tuyên là vô hiệu.

  Xem thêm: Pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn - một số bất cập và giải pháp hoàn thiện

  Hậu quả của việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Kể từ ngày việc phân chia tài sản chung có hiệu lực, chế độ tài sản vợ chồng xác định như sau:

  • Tài sản không chia vẫn là tài sản chung vợ chồng, việc phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

  • Phần tài sản chung được chia; hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác được xác định là tài sản riêng của người đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  Ví dụ: Vợ chồng có hai căn nhà, quyết định phân chia mỗi người một căn. Theo đó, các khoản lợi tức phát sinh từ việc cho thuê nhà, kinh doanh nhà trọ liên quan đến căn nhà được chia => sẽ được xác định là tài sản riêng của hai vợ, chồng.

  • Thỏa thuận của vợ chồng không được làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba. Cụ thể, quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc phân chia tài sản chung vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Mọi người lưu ý là: Từ thời điểm có hiệu lực của phân chia tài sản, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của vợ chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thì tài sản đó là tài sản chung vợ chồng.

  Nếu tài sản không xác định được là thu nhập từ lao động, sản xuất kinh doanh phát sinh từ tài sản riêng thì đây là tài sản chung

  Nếu tài sản không xác định được là thu nhập từ lao động, sản xuất kinh doanh phát sinh từ tài sản riêng thì đây là tài sản chung

  Vậy vợ chồng có được quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không?

  Câu trả lời là có!

  Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận chấm dứt này được thực hiện như lúc xác lập ban đầu;

  Đối với trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.

  Kể từ ngày thỏa thuận chấm dứt này có hiệu lực, việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định chung (theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Phần tài sản đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  (Điều 41 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

  Trên đây là toàn bộ nội dung LHLegal muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn có liên quan đến vấn đề “Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân”. Hi vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích đến mọi người.

  Liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

  Dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại về lĩnh vực hôn nhân gia đình của LHLegal cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ hôn nhân gia đình gồm:

  Tư vấn thủ tục hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình:

  Tư vấn hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký kết hôn; nhận nuôi con nuôi; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký giấy khai sinh cho con,...

  Liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

  Tư vấn các vấn đề liên quan đến ly hôn:

  • Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn

  • Tư vấn thủ tục đơn phương ly hôn

  • Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài

  • Tư vấn quy trình, thủ tục giải quyết ly hôn, thẩm quyền nhận đơn ly hôn

  • Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

  • Quyền nuôi con, thăm nuôi khi ly hôn

  • Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn

  Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản gia đình

  • Tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

  • Tranh chấp quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

  • Tranh chấp tài sản hộ gia đình

  • Tranh chấp tài sản dòng họ

  Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau hôn nhân

  • Tranh chấp tài sản chung sau ly hôn

  • Tư vấn giải quyết nợ chung của vợ chồng sau ly hôn.

  Muốn tư vấn về lĩnh vực hôn nhân gia đình thông qua điện thoại vui lòng liên hệ: 1900 2929 01 nhấn phím 3 Đội ngũ Luật sư, Luật gia, Chuyên gia tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH LHLegal luôn sẵn sàng trực máy lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc pháp lý của quý khách trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân...

  Ngày 05/9 nhân sự Trần Thị Thanh Tuyền chính thức nhận thẻ Luật sư sau 05 năm công tác tại...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023 đến Quý khách hàng...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LHLegal

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LH...

  Từ ngày 22/07/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal sẽ chính thức hoạt động tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật TNHH LHLegal

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật...

  - 22.07.2018 - 22.07.2023 - Công ty LHLegal vinh dự chạm cột mốc 05 năm chặng đường đồng hành...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí sinh bước vào vòng chung kết Khắc dấu tài năng luật III

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí...

  Ngày 25/4/2023 vừa qua LHLegal đã kết hợp với Đoàn Khoa Luật Kinh tế - UEL tổ chức buổi...

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường...

  Với mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp, mở ra môi trường...

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi Khắc Dấu Tài Năng Luật III tại UEL

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi...

  “Khắc dấu Tài năng Luật” là một cuộc thi học thuật cấp thành được tổ chức bởi...

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa III với tư cách nhà tài trợ Kim cương

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa...

  LHLegal vinh dự khi trở thành nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi “Khắc dấu Tài năng Luật”...

  Bài viết pháp luật

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời mới nhất theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời...

  Đăng ký xe tạm thời là việc đăng ký cấp giấy chứng nhận cho những xe chưa được cấp...

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký...

  Ngày 15/08 Thông tư Số: 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới...

  Những điều người dân cần biết về biển số xe định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Những điều người dân cần biết về biển số xe...

  Theo thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ 15/8/2023 biển số ôtô, xe máy sẽ được cấp và quản lý...

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người...

  Sáng 13/9, những người sống ở ngách 70, ngõ 29 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội)...

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị...

  Trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tại sao nhiều quý đồng nghiệp yêu cầu...

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài Gòn bàn về vấn đề pháp lý liên quan đến việc đua xe trái phép

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài...

  Ngày 16.8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM thông tin, đơn...

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và Ea Ktur Daklak để tấn công?

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và...

  Thông tin nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư...

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp luật mới nhất 2023

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp...

  Sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì? Khi nào thì...

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng trăm tỉ đồng bảo hiểm xã hội

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng...

  Liên quan đến vụ bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh, hưởng bảo hiểm xã hội - chiều 30-5....

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên quan

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên...

  Hợp đồng theo mẫu là gì? Pháp luật có những quy định gì về hợp đồng theo mẫu? Theo...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ theo quy định mới nhất 2023

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ thường sẽ phức tạp hơn so với...

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước...

  Công ty độc quyền là gì? Doanh nghiệp độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước là...

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở là gì? Hiện nay, mức lương cơ sở mới nhất năm 2023 là bao nhiêu? Tăng...

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh...

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện...

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm 2023

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm...

  Ngày 05 tháng 3 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP liên quan đến quy định...

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường gặp

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường...

  Hành vi gian dối nhằm trục lợi từ bảo hiểm ngày càng trở nên tinh vi hơn, gây ảnh hưởng...

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân phổ biến hiện nay

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân...

  Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cá nhân trong...

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự đang ở nước ngoài ra sao?

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự...

  Thực tế khi ly hôn xảy ra rất nhiều trường hợp mà đương sự không thể đến Tòa án hoặc...

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD...

  Hiện nay, vẫn còn nhiều công dân chưa đi làm CCCD gắn chip mới. Vậy năm 2023, những công...

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2023

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất...

  Sau khi ly hôn, ngoài tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng, nghĩa vụ trả nợ. Tranh chấp...

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  Giấy chứng nhận đăng ký xe máy (Chính chủ hoặc không chính chủ) là những giấy tờ bắt...

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ vẻ vang của công dân mỗi quốc...

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được giúp đỡ?

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được...

  Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mỗi cá nhân sinh ra, lớn lên và được chăm lo về...

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE...

  Việc điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ là hành vi bị nghiêm cấm được quy...

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NI...

  Ngày nay, tình trạng sử dụng lao động là người chưa thành niên rất phổ biến. Để điều...

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ MỚI NHẤT

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Vậy...

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY...

  Thời gian vừa qua, đã xảy ra hàng loạt các vụ án nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy...

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  Công ty khi muốn sa thải người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định...

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Gia đình là cái nôi của xã hội nhưng ko phải lúc nào gia đình cũng làm tốt vai trò của...

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị cáo

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị...

  Khoảng năm 2012 khi tôi còn công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân quận 2 Tp. Hồ Chí Minh. Năm...

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?...

  Hiện nay nhu cầu thuê đất để sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên có nhiều trường hợp...

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân biết!

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân...

  Tôi còn nhớ rõ tình cảnh bế tắc năm đó, không một manh mối nào được hé lộ, không một...

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây dựng nhà ở

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây...

  Quy định về mức phạt đối với các hành vi sai quy định khi xây dựng nhà ở là một trong...

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới nhất

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới...

  Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó bên có nghĩa vụ...

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn nhân và gia đình

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn...

  Đơn từ chối nhận con là gì? Những quy định của pháp luật hiện hành về từ chối nhận...

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định pháp luật

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo...

  Việc nắm rõ những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu là cách để bạn bảo vệ...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Hiện nay có rất nhiều người đang sống và sinh hoạt trên đất chưa có giấy chứng nhận...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/07/2020,...

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo...

  Công ty Luật LHLegal là tổ chức hành nghề Luật sư giỏi và có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh...

  Facebook chat