logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Quy định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng tài sản chung của vợ chồng chỉ được chia sau ly hôn thế nhưng tùy vào mục đích của vợ hoặc chồng mà nhiều cặp đôi muốn được chia tài sản chung ngay trong thời kỳ hôn nhân. Bài viết: quy định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sẽ giúp các cặp đôi có cái nhìn tổng quát về vấn đề này.

  Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là gì? Pháp luật cho phép vợ chồng có quyền chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không? Khi vợ chồng cãi vã nhưng chưa đến mức ly hôn nhưng một trong hai bên muốn lấy một phần tài sản chung để giải quyết vấn đề riêng thì có được phân chia tài sản không? Bạn hãy xem ngay bài viết này để được giải đáp.

  Quy định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

  Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là gì?

  Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau:

  “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

  Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

  Quy định pháp luật về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

  Cụ thể: Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh riêng cũng như để đảm bảo quyền sở hữu cá nhân theo quy định tại Điều 32 Hiến pháp năm 2013, Luật hôn nhân và gia đình 2014 thừa nhận và quy định về nội dung chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân ở điều 38 luật này.

  “Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết”.

  Theo luật định thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Nếu vợ chồng không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Hình thức phân chia tài sản chung của vợ chồng

  Khoản 2 điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản. Và văn bản này phải được công chứng theo quy định của pháp luật đối với các loại tài sản như: Động sản phải đăng ký quyền sở hữu

  Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản

  Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản

  Bất động sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,v.v…

  Còn đối với các loại tài sản khác thì không bắt buộc công chứng, mà chỉ là do thỏa thuận giữa hai vợ chồng, hoặc theo yêu cầu của một bên muốn công chứng văn bản phân chia tài sản chung này.

  Bên cạnh đó, khi vợ chồng có nguyện vọng phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nhưng không thỏa thuận được, thì vợ chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung (Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Khi đó Quyết định hoặc Bản án về việc phân chia tài sản chung đó được xem như hình thức hợp pháp của việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

  Xem thêm: https://luatsulh.com/phap-luat/dich-vu-luat-su-gioi-ly-hon-o-tp-hcm-1330.html

  Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Có 2 trường hợp và hai mốc thời điểm có hiệu lực của việc phân chia tài sản chung mà các cặp đôi cần chú ý là:

  • Nếu việc phân chia tài sản được vợ chồng thỏa thuận và lập thành văn bản: Thì thời điểm có hiệu lực sẽ do vợ chồng thỏa thuận và ghi trong văn bản.

  • Nếu văn bản thỏa thuận không xác định rõ thời gian cụ thể => thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày vợ chồng lập văn bản;

  (Theo quy định tại Điều 39 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

  Lưu ý: Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định, thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định. Ví dụ: Liên quan đến tài sản chung là đất đai nhà ở, thì phải được đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

  • Nếu trường hợp vợ chồng yêu cầu Tòa án phân chia: Thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  Việc chia tài sản chung sẽ có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực

  Việc chia tài sản chung sẽ có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực

  Nghe đến đây mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi rằng: Liệu có phải lúc nào cũng được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân? Câu trả lời là không nhé, việc chia tài sản này sẽ bị vô hiệu nếu các cặp đôi gây ảnh hưởng hay nhằm trốn tránh nghĩa vụ như các trường hợp luật quy định dưới đây:

  Những trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

  (1) Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

  (2) Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

  • Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

  • Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

  • Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

  • Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

  • Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của pháp luật.

  (Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

  Nếu vợ chồng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì việc chia tài sản chung bị vô hiệu

  Nếu vợ chồng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì việc chia tài sản chung bị vô hiệu

  Lấy một ví dụ thực tế nhất cho mọi người dễ hiểu hơn về các trường hợp phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu nhé:

  Ví dụ: Người chồng có vay một khoản nợ lớn bên ngoài (được xác định là khoản vay riêng của người chồng). Nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ với người thứ ba, hai vợ chồng đã lập thỏa thuận phân chia tài sản chung, theo đó thỏa thuận toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng sẽ được phân chia theo tỷ lệ 90% thuộc về người vợ, 10% thuộc về người chồng. Rõ xét, đây là thỏa thuận nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức => Nên thỏa thuận này sẽ bị tuyên là vô hiệu.

  Xem thêm: Pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn - một số bất cập và giải pháp hoàn thiện

  Hậu quả của việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Kể từ ngày việc phân chia tài sản chung có hiệu lực, chế độ tài sản vợ chồng xác định như sau:

  • Tài sản không chia vẫn là tài sản chung vợ chồng, việc phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

  • Phần tài sản chung được chia; hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác được xác định là tài sản riêng của người đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  Ví dụ: Vợ chồng có hai căn nhà, quyết định phân chia mỗi người một căn. Theo đó, các khoản lợi tức phát sinh từ việc cho thuê nhà, kinh doanh nhà trọ liên quan đến căn nhà được chia => sẽ được xác định là tài sản riêng của hai vợ, chồng.

  • Thỏa thuận của vợ chồng không được làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba. Cụ thể, quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc phân chia tài sản chung vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Mọi người lưu ý là: Từ thời điểm có hiệu lực của phân chia tài sản, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của vợ chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thì tài sản đó là tài sản chung vợ chồng.

  Nếu tài sản không xác định được là thu nhập từ lao động, sản xuất kinh doanh phát sinh từ tài sản riêng thì đây là tài sản chung

  Nếu tài sản không xác định được là thu nhập từ lao động, sản xuất kinh doanh phát sinh từ tài sản riêng thì đây là tài sản chung

  Vậy vợ chồng có được quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không?

  Câu trả lời là có!

  Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận chấm dứt này được thực hiện như lúc xác lập ban đầu;

  Đối với trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.

  Kể từ ngày thỏa thuận chấm dứt này có hiệu lực, việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định chung (theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Phần tài sản đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  (Điều 41 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

  Trên đây là toàn bộ nội dung LHLegal muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn có liên quan đến vấn đề “Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân”. Hi vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích đến mọi người.

  Liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

  Dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại về lĩnh vực hôn nhân gia đình của LHLegal cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ hôn nhân gia đình gồm:

  Tư vấn thủ tục hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình:

  Tư vấn hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký kết hôn; nhận nuôi con nuôi; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký giấy khai sinh cho con,...

  Liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

  Tư vấn các vấn đề liên quan đến ly hôn:

  • Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn

  • Tư vấn thủ tục đơn phương ly hôn

  • Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài

  • Tư vấn quy trình, thủ tục giải quyết ly hôn, thẩm quyền nhận đơn ly hôn

  • Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

  • Quyền nuôi con, thăm nuôi khi ly hôn

  • Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn

  Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản gia đình

  • Tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

  • Tranh chấp quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

  • Tranh chấp tài sản hộ gia đình

  • Tranh chấp tài sản dòng họ

  Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau hôn nhân

  • Tranh chấp tài sản chung sau ly hôn

  • Tư vấn giải quyết nợ chung của vợ chồng sau ly hôn.

  Muốn tư vấn về lĩnh vực hôn nhân gia đình thông qua điện thoại vui lòng liên hệ: 1900 2929 01 nhấn phím 3 Đội ngũ Luật sư, Luật gia, Chuyên gia tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH LHLegal luôn sẵn sàng trực máy lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc pháp lý của quý khách trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  Chúc mừng kỷ niệm 06 năm thành lập Công ty Luật TNHH LHLegal

  Chúc mừng kỷ niệm 06 năm thành lập Công ty Luật...

  - 22.07.2018 - 22.07.2024 - 6 năm - Một hành trình không dài nhưng đủ để LHLegal ghi dấu ấn...

  Hội An: Nơi lịch sử và văn hóa giao thoa, chuyến đi đáng nhớ của LHLegal!

  Hội An: Nơi lịch sử và văn hóa giao thoa, chuyến...

  Nếu bạn muốn trải nghiệm một chuyến du lịch kết hợp với khám phá văn hóa, lịch sử?...

  LHLegal: Một hành trình - Trăm kỷ niệm

  LHLegal: Một hành trình - Trăm kỷ niệm

  Vượt qua những ngày tháng bộn bề công việc, hối hả với deadline, LHLegal đã có những giây...

  LHLegal 6 năm một hành trình phụng sự công lý - Chính trực và công bằng cho tất cả

  LHLegal 6 năm một hành trình phụng sự công lý - Chính...

  Celebrating 6 Years of Serving Justice: Integrity and Fairness for All

  Ngày 07/06/2024 LHLegal đã tổ chức một buổi training nội bộ với sự dẫn dắt của Trợ lý Luật sư Trung Hậu

  Ngày 07/06/2024 LHLegal đã tổ chức một buổi training...

  Ngày 07/06/2024, LHLegal đã tổ chức một buổi training nội bộ với chủ đề "Xâm phạm quyền...

  Ngày 03/11/2023 vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với sự dẫn dắt của Trợ lý Luật sư Kiều Nga

  Ngày 03/11/2023 vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ dưới sự dẫn dắt của Luật sư Lê Nguyên Hoà

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Thủ tục lập di chúc 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành

  Thủ tục lập di chúc 2024 theo quy định của pháp...

  Việc lập di chúc hiện nay đang trở nên ngày càng phổ biến và là nhu cầu của nhiều người....

  Ngày 1/08: Thông tin liên quan đến sổ đỏ hàng triệu người dân nên biết

  Ngày 1/08: Thông tin liên quan đến sổ đỏ hàng triệu...

  Tại kỳ họp thứ 7, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024...

  Quy trình đổi biển số xe ô tô để thay thế biển số xe trúng đấu giá đối với chủ sở hữu là Doanh nghiệp

  Quy trình đổi biển số xe ô tô để thay thế biển...

  Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe...

  Tải mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

  Tải mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

  Ngoài quyền thăm con thì Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định về trường hợp các...

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự án được hay không? Thủ tục thực hiện ra sao?

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự...

  Khi mua nhà đất dự án có đăng ký cấp sổ hồng online được không? Nếu được thì thủ...

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm gì để được xác định đủ đất?

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm...

  Khi diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ, người dân cần làm gì để được xác...

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Hiện nay, việc thế chấp sổ đỏ là dịch vụ có tại hầu hết nhiều ngân hàng, tổ chức...

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không?

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không...

  Sau khi ly hôn, nhiều người thường băn khoăn liệu họ có thể làm lại khai sinh cho con hay...

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy...

  Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi cướp giật...

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ đỏ?

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ ...

  Do hiện trạng phát triển đô thị hiện nay nên việc tái định cư đất để làm dự án xây...

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán...

  Mua bán đất là giao dịch mang giá trị tài sản lớn. Tuy nhiên không phải lúc nào giao dịch...

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua đất ở Việt Nam?

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua...

  Người mang nhiều hơn một quốc tịch là gì? Người này có được mua đất tại Việt Nam...

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được không?

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được ...

  Mỗi người đều có quyền tự do định đoạt tài sản của mình thông qua việc lập di chúc....

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị xử lý thế nào?

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị...

  Tố giác tội phạm là việc mà cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Người lao động nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc?

  Người lao động nghỉ hưu trước tuổi có được...

  Hưu trí, lương hưu và nghỉ hưu là những vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của người dân,...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat