logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai sẽ giúp cho chủ sở hữu hạn chế các rủi ro như đất không có sổ đỏ, đất đang bị thế chấp, đất trong quy hoạch,...

  Khi mua nhà sẽ có rất nhiều vấn đề mà bạn cần quan tâm như: Đất này có đang bị thế chấp, đất thuộc quy hoạch, đất chỉ để canh tác,... Để tránh các rủi ro này, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin của mảnh đất đó. Lúc này bạn sẽ cần đến mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Để biết mẫu phiếu này là gì và cách viết như thế nào, bạn hãy tìm hiểu ngay sau đây nhé!

  Đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là gì?

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là văn bản được dùng khi người yêu cầu muốn xin dữ liệu về mảnh đất để thế chấp hay chuyển nhượng.

  Khi muốn xin dữ liệu về mảnh đất bạn sẽ cần đến phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Khi muốn xin dữ liệu về mảnh đất bạn sẽ cần đến phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Mẫu mới nhất được ban hành theo thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

  Cơ quan nào cung cấp dữ liệu về đất đai?

  Theo quy định về cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tại Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT có quy định v như sau:

  “1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

  Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.”

  Theo quy định trên thì cơ quan cung cấp dữ liệu về đất đai gồm: Văn phòng đăng ký đất đai; Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất 2023

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất?

  Dựa theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai như sau:

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất

  Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại đây:

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất

  Hướng dẫn cách viết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Mục 1: Ghi thông tin của người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

  • Nếu là cá nhân: Ghi họ tên người xin thông tin, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

  • Nếu là tổ chức: Ghi tên tổ chức, thông tin người đại diện.

  Mục 2, 3: Ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax, email của người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai.

  Mục 4: Ghi danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp:

  • Ghi rõ thông tin thửa đất cần xin thông tin gồm số thửa đất, địa chỉ thửa đất.

  • Tùy vào mục đích của yêu cầu cung cấp thông tin mà bạn đánh dấu X vào từng mục hoặc toàn bộ.

  Nếu bạn cần lấy thông tin để mua đất thì cần biết thửa đất đó ai là người làm chủ, diện tích, tình trạng pháp lý (có thế chấp không),... thì bạn nên xin thông tin toàn bộ về thửa đất.

  Lưu ý, danh mục “Người sử dụng đất” sẽ bao gồm các thông tin cụ thể như:

  • Dữ liệu thửa đất: Số hiệu thửa đất, diện tích, địa chỉ, số tờ BĐĐC.

  • Dữ liệu người sử dụng đất: Hộ tên vợ chồng, CMND/CCCD, năm sinh, địa chỉ.

  Mục 5: Người yêu cầu cung cấp thông tin ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu như: Thế chấp, nhận chuyển nhượng,...

  Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Để nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai, bạn cần thực hiện theo từng bước sau đây:

  Bước 1. Nộp hồ sơ

  Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin thông tin dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu hoặc hoặc gửi văn bản đến Văn phòng đăng ký đất đai.

  Bạn nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai

  Bạn nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai

  Bước 2. Tiếp nhận yêu cầu

  • Sau khi nhận được văn bản hoặc phiếu yêu cầu hợp lệ, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ thực hiện cung cấp dữ liệu cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

  • Công chức tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính cho cá nhân, tổ chức đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

  • Nếu từ chối cung cấp thông tin đất đai, cơ quan tiếp nhận sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 3. Trả kết quả

  • Khi cá nhân, tổ chức thực hiện xong nghĩa vụ tài chính thì cơ quan sẽ cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

  • Với trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của bộ luật Dân sự giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu và cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

  Tìm hiểu thêm về Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi

  Phí cung cấp dữ liệu đất đai

  Tại Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT một số quy định bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 24/2019/TT-BTNMT có quy định về phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

  “1. Phí và chi phí phải trả để được cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm các khoản sau:

  a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

  b) Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

  c) Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

  3. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân thông qua mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.”

  Qua quy định trên, phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Vì vậy mỗi địa phương sẽ có mức phí cung cấp dữ liệu đất đai khác nhau.

  Mỗi địa phương có mức phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai khác nhau

  Mỗi địa phương có mức phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai khác nhau

  Ngoài ra, nếu bạn yêu cầu cung cấp các thông tin sau sẽ không phải trả phí:

  • Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố;

  • Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai;

  • Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;

  • Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

  • Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

  Trường hợp không được cung cấp dữ liệu đất đai

  Một số trường hợp sẽ không được cung cấp thông tin dữ liệu đất đai gồm:

  • Mục đích sử dụng dữ liệu trái với quy định của pháp luật.

  • Văn bản yêu cầu, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai nội dụng không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

  • Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  • Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

  • Phiếu đăng ký dữ liệu đất đai mà nội dung không rõ ràng, cụ thể, yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu,... thì sẽ không được cung cấp dữ liệu đất đai.

  Trên đây là mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai và những thông tin liên quan. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc hay muốn tư vấn pháp lý, hãy liên hệ ngay với LHLegal. Chúng tôi sở hữu đội ngũ luật sư và cộng sự nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Liên hệ với công ty Luật LHLegal theo những hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  Công ty Luật LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 10/3

  Công ty Luật LHLegal xin trân trọng thông báo lịch...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác cùng gia đình có ngày nghỉ...

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học Kinh Tế - Luật

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học...

  Ngày 13/4 LHLegal tham gia Ngày hội việc làm Khoa Luật 2024 với sự đại diện của Luật sư...

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

  Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp ...

  Công ty TNHH LHLegal tưng bừng khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm ngày 19/2...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2024

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch...

  LHLegal trân trọng gửi đến Quý khách hàng cùng Quý đối tác lịch nghỉ tết Nguyên Đán ...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề các yếu tố lỗi trong pháp luật hình sự

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố lỗi...

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

  Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

  Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training...

  Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

  Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

  Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua đất ở Việt Nam?

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua...

  Người mang nhiều hơn một quốc tịch là gì? Người này có được mua đất tại Việt Nam...

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được không?

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được ...

  Mỗi người đều có quyền tự do định đoạt tài sản của mình thông qua việc lập di chúc....

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị xử lý thế nào?

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị...

  Tố giác tội phạm là việc mà cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 2025

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 202...

  Quốc Hội đã chính thức thông qua ba Luật quan trọng về nhà đất là Luật đất đai, Luật...

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân hàng

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân...

  Việc mua nhà, đất đang thế chấp ngân hàng có thể gây lo lắng cho nhiều người vì thủ...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế nào?

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế...

  Theo quy định pháp luật: Tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất phải đúng mục đích. Vậy...

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ?

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ...

  Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền hiện nay khá phổ biến. Đặc...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã chết không?

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã...

  Trong bối cảnh quy định Luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, câu hỏi về việc Nhà...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat