logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai sẽ giúp cho chủ sở hữu hạn chế các rủi ro như đất không có sổ đỏ, đất đang bị thế chấp, đất trong quy hoạch,...

  Khi mua nhà sẽ có rất nhiều vấn đề mà bạn cần quan tâm như: Đất này có đang bị thế chấp, đất thuộc quy hoạch, đất chỉ để canh tác,... Để tránh các rủi ro này, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin của mảnh đất đó. Lúc này bạn sẽ cần đến mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Để biết mẫu phiếu này là gì và cách viết như thế nào, bạn hãy tìm hiểu ngay sau đây nhé!

  Đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là gì?

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là văn bản được dùng khi người yêu cầu muốn xin dữ liệu về mảnh đất để thế chấp hay chuyển nhượng.

  Khi muốn xin dữ liệu về mảnh đất bạn sẽ cần đến phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Khi muốn xin dữ liệu về mảnh đất bạn sẽ cần đến phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Mẫu mới nhất được ban hành theo thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

  Cơ quan nào cung cấp dữ liệu về đất đai?

  Theo quy định về cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tại Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT có quy định v như sau:

  “1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

  Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.”

  Theo quy định trên thì cơ quan cung cấp dữ liệu về đất đai gồm: Văn phòng đăng ký đất đai; Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất 2023

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất?

  Dựa theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai như sau:

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất

  Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại đây:

  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về đất đai mới nhất

  Hướng dẫn cách viết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Mục 1: Ghi thông tin của người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

  • Nếu là cá nhân: Ghi họ tên người xin thông tin, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

  • Nếu là tổ chức: Ghi tên tổ chức, thông tin người đại diện.

  Mục 2, 3: Ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax, email của người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai.

  Mục 4: Ghi danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp:

  • Ghi rõ thông tin thửa đất cần xin thông tin gồm số thửa đất, địa chỉ thửa đất.

  • Tùy vào mục đích của yêu cầu cung cấp thông tin mà bạn đánh dấu X vào từng mục hoặc toàn bộ.

  Nếu bạn cần lấy thông tin để mua đất thì cần biết thửa đất đó ai là người làm chủ, diện tích, tình trạng pháp lý (có thế chấp không),... thì bạn nên xin thông tin toàn bộ về thửa đất.

  Lưu ý, danh mục “Người sử dụng đất” sẽ bao gồm các thông tin cụ thể như:

  • Dữ liệu thửa đất: Số hiệu thửa đất, diện tích, địa chỉ, số tờ BĐĐC.

  • Dữ liệu người sử dụng đất: Hộ tên vợ chồng, CMND/CCCD, năm sinh, địa chỉ.

  Mục 5: Người yêu cầu cung cấp thông tin ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu như: Thế chấp, nhận chuyển nhượng,...

  Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  Để nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai, bạn cần thực hiện theo từng bước sau đây:

  Bước 1. Nộp hồ sơ

  Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin thông tin dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu hoặc hoặc gửi văn bản đến Văn phòng đăng ký đất đai.

  Bạn nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai

  Bạn nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai

  Bước 2. Tiếp nhận yêu cầu

  • Sau khi nhận được văn bản hoặc phiếu yêu cầu hợp lệ, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ thực hiện cung cấp dữ liệu cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

  • Công chức tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính cho cá nhân, tổ chức đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

  • Nếu từ chối cung cấp thông tin đất đai, cơ quan tiếp nhận sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 3. Trả kết quả

  • Khi cá nhân, tổ chức thực hiện xong nghĩa vụ tài chính thì cơ quan sẽ cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

  • Với trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của bộ luật Dân sự giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu và cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

  Tìm hiểu thêm về Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi

  Phí cung cấp dữ liệu đất đai

  Tại Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT một số quy định bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 24/2019/TT-BTNMT có quy định về phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

  “1. Phí và chi phí phải trả để được cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm các khoản sau:

  a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

  b) Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

  c) Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

  3. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân thông qua mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.”

  Qua quy định trên, phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Vì vậy mỗi địa phương sẽ có mức phí cung cấp dữ liệu đất đai khác nhau.

  Mỗi địa phương có mức phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai khác nhau

  Mỗi địa phương có mức phí và chi phí cung cấp dữ liệu đất đai khác nhau

  Ngoài ra, nếu bạn yêu cầu cung cấp các thông tin sau sẽ không phải trả phí:

  • Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố;

  • Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai;

  • Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;

  • Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

  • Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

  Trường hợp không được cung cấp dữ liệu đất đai

  Một số trường hợp sẽ không được cung cấp thông tin dữ liệu đất đai gồm:

  • Mục đích sử dụng dữ liệu trái với quy định của pháp luật.

  • Văn bản yêu cầu, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai nội dụng không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

  • Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  • Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

  • Phiếu đăng ký dữ liệu đất đai mà nội dung không rõ ràng, cụ thể, yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu,... thì sẽ không được cung cấp dữ liệu đất đai.

  Trên đây là mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai và những thông tin liên quan. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc hay muốn tư vấn pháp lý, hãy liên hệ ngay với LHLegal. Chúng tôi sở hữu đội ngũ luật sư và cộng sự nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Liên hệ với công ty Luật LHLegal theo những hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân...

  Ngày 05/9 nhân sự Trần Thị Thanh Tuyền chính thức nhận thẻ Luật sư sau 05 năm công tác tại...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023 đến Quý khách hàng...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LHLegal

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LH...

  Từ ngày 22/07/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal sẽ chính thức hoạt động tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật TNHH LHLegal

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật...

  - 22.07.2018 - 22.07.2023 - Công ty LHLegal vinh dự chạm cột mốc 05 năm chặng đường đồng hành...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí sinh bước vào vòng chung kết Khắc dấu tài năng luật III

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí...

  Ngày 25/4/2023 vừa qua LHLegal đã kết hợp với Đoàn Khoa Luật Kinh tế - UEL tổ chức buổi...

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường...

  Với mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp, mở ra môi trường...

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi Khắc Dấu Tài Năng Luật III tại UEL

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi...

  “Khắc dấu Tài năng Luật” là một cuộc thi học thuật cấp thành được tổ chức bởi...

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa III với tư cách nhà tài trợ Kim cương

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa...

  LHLegal vinh dự khi trở thành nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi “Khắc dấu Tài năng Luật”...

  Bài viết pháp luật

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời mới nhất theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời...

  Đăng ký xe tạm thời là việc đăng ký cấp giấy chứng nhận cho những xe chưa được cấp...

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký...

  Ngày 15/08 Thông tư Số: 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới...

  Những điều người dân cần biết về biển số xe định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Những điều người dân cần biết về biển số xe...

  Theo thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ 15/8/2023 biển số ôtô, xe máy sẽ được cấp và quản lý...

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người...

  Sáng 13/9, những người sống ở ngách 70, ngõ 29 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội)...

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị...

  Trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tại sao nhiều quý đồng nghiệp yêu cầu...

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài Gòn bàn về vấn đề pháp lý liên quan đến việc đua xe trái phép

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài...

  Ngày 16.8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM thông tin, đơn...

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và Ea Ktur Daklak để tấn công?

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và...

  Thông tin nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư...

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp luật mới nhất 2023

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp...

  Sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì? Khi nào thì...

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng trăm tỉ đồng bảo hiểm xã hội

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng...

  Liên quan đến vụ bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh, hưởng bảo hiểm xã hội - chiều 30-5....

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên quan

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên...

  Hợp đồng theo mẫu là gì? Pháp luật có những quy định gì về hợp đồng theo mẫu? Theo...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ theo quy định mới nhất 2023

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ thường sẽ phức tạp hơn so với...

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước...

  Công ty độc quyền là gì? Doanh nghiệp độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước là...

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở là gì? Hiện nay, mức lương cơ sở mới nhất năm 2023 là bao nhiêu? Tăng...

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh...

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện...

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm 2023

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm...

  Ngày 05 tháng 3 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP liên quan đến quy định...

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường gặp

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường...

  Hành vi gian dối nhằm trục lợi từ bảo hiểm ngày càng trở nên tinh vi hơn, gây ảnh hưởng...

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân phổ biến hiện nay

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân...

  Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cá nhân trong...

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự đang ở nước ngoài ra sao?

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự...

  Thực tế khi ly hôn xảy ra rất nhiều trường hợp mà đương sự không thể đến Tòa án hoặc...

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD...

  Hiện nay, vẫn còn nhiều công dân chưa đi làm CCCD gắn chip mới. Vậy năm 2023, những công...

  Bỏ sổ hộ khẩu từ 01/01/2023, người dân cần dùng giấy tờ gì để thay thế?

  Bỏ sổ hộ khẩu từ 01/01/2023, người dân cần dùng...

  Trước thông tin sắp tới sẽ bỏ sổ hộ khẩu, rất nhiều người dân tỏ ra hoang mang không...

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2023

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất...

  Sau khi ly hôn, ngoài tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng, nghĩa vụ trả nợ. Tranh chấp...

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  Giấy chứng nhận đăng ký xe máy (Chính chủ hoặc không chính chủ) là những giấy tờ bắt...

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ vẻ vang của công dân mỗi quốc...

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được giúp đỡ?

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được...

  Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mỗi cá nhân sinh ra, lớn lên và được chăm lo về...

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE...

  Việc điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ là hành vi bị nghiêm cấm được quy...

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NI...

  Ngày nay, tình trạng sử dụng lao động là người chưa thành niên rất phổ biến. Để điều...

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ MỚI NHẤT

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Vậy...

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY...

  Thời gian vừa qua, đã xảy ra hàng loạt các vụ án nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy...

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  Công ty khi muốn sa thải người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định...

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Gia đình là cái nôi của xã hội nhưng ko phải lúc nào gia đình cũng làm tốt vai trò của...

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị cáo

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị...

  Khoảng năm 2012 khi tôi còn công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân quận 2 Tp. Hồ Chí Minh. Năm...

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?...

  Hiện nay nhu cầu thuê đất để sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên có nhiều trường hợp...

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân biết!

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân...

  Tôi còn nhớ rõ tình cảnh bế tắc năm đó, không một manh mối nào được hé lộ, không một...

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây dựng nhà ở

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây...

  Quy định về mức phạt đối với các hành vi sai quy định khi xây dựng nhà ở là một trong...

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới nhất

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới...

  Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó bên có nghĩa vụ...

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn nhân và gia đình

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn...

  Đơn từ chối nhận con là gì? Những quy định của pháp luật hiện hành về từ chối nhận...

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định pháp luật

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo...

  Việc nắm rõ những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu là cách để bạn bảo vệ...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Hiện nay có rất nhiều người đang sống và sinh hoạt trên đất chưa có giấy chứng nhận...

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/07/2020,...

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo...

  Công ty Luật LHLegal là tổ chức hành nghề Luật sư giỏi và có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh...

  Facebook chat