logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

Mua bán đất là giao dịch mang giá trị tài sản lớn. Tuy nhiên không phải lúc nào giao dịch mua bán đất cũng suôn sẻ. Một trong những vấn đề thường gặp trong giao dịch mua bán đất là trường hợp người bán đất qua đời trước khi hoàn tất thủ tục sang tên đã dẫn đến những tranh chấp pháp lý phức tạp. Vậy, hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

  >>> Tranh chấp mua bán nhà đất có dấu hiệu giả chữ ký xử lý ra sao?

  >>> Có được quyền đòi lại đất khi mua bán đất bằng giấy viết tay?

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

  Hợp đồng mua bán đất vô hiệu trong trường hợp nào?

  Theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán đất sẽ bị vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  Hợp đồng vi phạm pháp luật

  Theo Điều 123 Bộ luật dân sự 2015, các giao dịch dân sự có mục đích hoặc nội dung vi phạm các quy định của luật, trái đạo đức xã hội sẽ bị xem là vô hiệu. Điều cấm của luật, theo định nghĩa, là những quy định mà luật không cho phép chủ thể thực hiện, những hành vi mà theo quy định của pháp luật không được phép thực hiện. Trong khi đó, đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng trong cuộc sống hàng ngày. 

  Quy định trên đồng nghĩa với việc, tòa án hoàn toàn có thể tuyên bố hợp đồng mua bán nhà đất vô hiệu khi có đủ căn cứ chứng minh hợp đồng đó vi phạm điều cấm của luật hoặc trái với đạo đức xã hội. Quyết định này nhằm bảo vệ tính công bằng và minh bạch trong các giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực giao dịch nhà đất, nơi mà sự tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội càng trở nên quan trọng để đảm bảo quyền lợi và uy tín của cả các bên tham gia.

  Hợp đồng không công chứng hoặc chứng thực

  Giao dịch đất đai là một quy trình đặc biệt, yêu cầu sự tuân thủ chặt chẽ về hình thức để đảm bảo tính minh bạch và tính hiệu lực của các hợp đồng. Theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 117 Bộ Luật Dân sự 2015, hợp đồng chuyển nhượng nhà đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực, nếu không không sẽ không có hiệu lực. 

  Tuy nhiên, cũng có một trường hợp ngoại lệ được quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ Luật Dân sự 2015:

  “Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”.

  Theo đó, giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực có thể vẫn có hiệu lực. Điều này xảy ra khi một bên hoặc tất cả các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch. Trong trường hợp này, theo yêu cầu của bất kỳ bên nào trong giao dịch, Tòa án có thể ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch mà không yêu cầu thực hiện công chứng hoặc chứng thực. Điều này nhấn mạnh sự linh hoạt trong quy định pháp luật để đáp ứng đối với các tình huống đặc biệt và đảm bảo quyền lợi của các bên trong giao dịch đất đai.

  Hợp đồng mua bán đất để có hiệu lực phải được công chứng chứng thực

  Hợp đồng mua bán đất để có hiệu lực phải được công chứng chứng thực

  Hợp đồng giả

  Hợp đồng chuyển nhượng đất, trong trường hợp này, không chỉ là một giao dịch đơn thuần mà còn trở thành một phương tiện che giấu, làm mờ đi mục đích chính và thực tế của các giao dịch khác. Việc giả tạo các hợp đồng như vậy không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tạo ra những hậu quả nghiêm trọng đối với tính công bằng và minh bạch của thị trường và hệ thống pháp luật.

  Điều 124 Bộ luật dân sự 2015 đã nêu rõ:

  "Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan. Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch dân sự đó vô hiệu".

  Như vậy, nếu như hợp đồng mua bán nhà đất là một giao dịch dân sự với mục đích nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì sẽ bị vô hiệu do giả tạo. Trong bối cảnh này, hợp đồng chuyển nhượng đất thường trở nên vô hiệu do thực tế thường xuyên xuất hiện những hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai nhà ở được tạo ra với mục đích che giấu cho các giao dịch vay tài sản hoặc để đảm bảo việc thực hiện các hợp đồng vay tài sản. Có thể cũng có trường hợp bên liên quan muốn tránh khỏi nghĩa vụ trả nợ và do đó, họ lập các hợp đồng giả tạo nhằm tẩu tán tài sản và tránh trách nhiệm với người thứ ba.

  Hợp đồng không đủ điều kiện

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

  • Có giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013).

  • Đất không có tranh chấp.

  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

  • Trong thời hạn sử dụng đất.

  Như vậy, nếu bên chuyển nhượng thiếu một trong các điều kiện nêu trên thì quá trình chuyển nhượng sẽ bị ngừng lại, và hợp đồng mua bán nhà đất sẽ không có giá trị. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia giao dịch. Đồng thời, với các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai, hợp đồng chuyển nhượng cũng sẽ không có hiệu lực. 

  Hơn nữa, vì đây là một giao dịch dân sự, cả hai bên còn phải tuân thủ các điều kiện tại khoản 1 Điều 117 Bộ Luật Dân sự 2015. Điều này bao gồm việc đảm bảo chủ thể có năng lực pháp luật và hành vi dân sự phù hợp với giao dịch, sự tự nguyện tham gia giao dịch, cũng như việc mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm quy định của pháp luật và không làm tổn thương đạo đức xã hội. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất đai.

  Hệ quả pháp lý của hợp đồng khi người bán đất qua đời?

  Hợp đồng mua bán đất đai, giống như nhiều giao dịch khác, được xem là một giao dịch dân sự, đặt ra yêu cầu về năng lực pháp luật dân sự của các bên tham gia. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Bộ luật Dân sự 2015: 

  "Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết."

  Từ quy định trên, ta có thể nhận thấy rằng năng lực pháp luật dân sự của cá nhân sẽ kết thúc khi họ qua đời. Đồng thời, tư cách chủ thể của cá nhân cũng sẽ chấm dứt từ thời điểm họ mất, không thể tiếp tục tham gia vào bất kỳ quan hệ dân sự nào với tư cách là một chủ thể của quan hệ đó, bao gồm cả quan hệ tài sản và các giao dịch dân sự.

  Hợp đồng có thể sẽ chấm dứt khi người bán qua đời

  Hợp đồng có thể sẽ chấm dứt khi người bán qua đời

  Thông thường, khi chủ thể ký kết hợp đồng là cá nhân đã qua đời, có thể xuất hiện hai tình huống chính:

  • Hợp đồng vẫn giữ giá trị nếu có khả năng chuyển giao thực hiện hợp đồng cho cá nhân hoặc pháp nhân khác. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hợp đồng có thể chấm dứt nếu không có người thừa kế tiếp tục thực hiện hợp đồng, ví dụ như khi không có ai tiếp quản quyền lợi và nghĩa vụ từ hợp đồng.

  • Hợp đồng sẽ chấm dứt nếu nó phụ thuộc vào việc cá nhân đó phải thực hiện, theo quy định tại khoản 2 Điều 422 Bộ Luật Dân sự 2015. Điều này thường xảy ra khi việc thực hiện hợp đồng liên quan đến những mặt gắn liền với nhân thân của chủ thể ký kết, hoặc liên quan đến những vấn đề mà chỉ người đó mới có khả năng thực hiện.

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có hiệu lực khi được công chứng viên ký và đóng dấu bởi một tổ chức công chứng hợp pháp. Trong trường hợp người bán đã mất nhưng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng, hợp đồng đó vẫn có hiệu lực. Do đó, người mua vẫn có thể sử dụng hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng và đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thủ tục chuyển tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.

  Tuy nhiên, trong trường hợp việc chuyển nhượng giữa người bán và người mua chưa được thực hiện bằng văn bản được công chứng hoặc chứng thực theo quy định, hoặc hợp đồng đã được lập nhưng không có giá trị pháp lý căn cứ theo khoản 1 Điều 5 của Luật Công chứng năm 2014 và khoản 2 Điều 129 của Bộ Luật Dân sự 2015, vấn đề sẽ được giải quyết như sau:

  • Người mua có thể cung cấp các chứng cứ để chứng minh việc thỏa thuận chuyển nhượng, chẳng hạn như các bằng chứng viết tay hoặc hợp đồng ủy quyền sử dụng đất…; và nếu họ đã thực hiện hơn hai phần ba nghĩa vụ theo hợp đồng, họ có thể nộp đơn yêu cầu Tòa án công nhận hiệu lực của hợp đồng đó.

  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa người mua và những người thừa kế của người bán, một trong hai bên có quyền khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết tranh chấp.

  Trên là nội dung về “Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?” hy vọng giải đáp được thắc mắc của bạn đọc. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý, soạn thảo đơn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, làm giấy tờ nhà đất,... hãy liên hệ ngay Luật sư LHLegal để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

  Luật sư nhà đất giỏi LHLegal

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  3 ngày nữa, một chương mới sẽ mở ra!

  3 ngày nữa, một chương mới sẽ mở ra!

  Chuẩn bị tinh thần cho một sự kiện đặc biệt! LHLegal sắp bước sang một chương mới đầy...

  LHLegal chúc mừng sinh nhật Luật sư Nguyễn Thanh Thuỳ Linh

  LHLegal chúc mừng sinh nhật Luật sư Nguyễn Thanh Thuỳ...

  Nhân ngày sinh nhật của Luật sư Thuỳ Linh, xin kính gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất...

  Ngày 07/06/2024 LHLegal đã tổ chức một buổi training nội bộ với sự dẫn dắt của Trợ lý Luật sư Trung Hậu

  Ngày 07/06/2024 LHLegal đã tổ chức một buổi training...

  Ngày 07/06/2024, LHLegal đã tổ chức một buổi training nội bộ với chủ đề "Xâm phạm quyền...

  Luật sư Nguyễn Thị Trúc tham dự buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Luật trường Đại học HUTECH

  Luật sư Nguyễn Thị Trúc tham dự buổi lễ kỷ niệm...

  Ngày 31/05/2024, Khoa Luật Trường đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã trang trọng tổ chức...

  LHLegal Chúc mừng sinh nhật Trợ lý Luật sư Trần Thị Trung Hậu

  LHLegal Chúc mừng sinh nhật Trợ lý Luật sư Trần...

  Sản xuất chất ma tuý là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên người phạm tội hoàn toàn có...

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học Kinh Tế - Luật

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học...

  Ngày 13/4/2024 LHLegal tham gia Ngày hội việc làm Khoa Luật 2024 với sự đại diện của Luật...

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

  Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

  Ngày 26/01/2024 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với sự dẫn dắt của Luật sư Thanh Tuyền

  Ngày 26/01/2024 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ...

  Ngày 26/01/2024 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố...

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

  Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

  Ngày 23/12/2023 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

  Ngày 23/12/2023 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

  Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

  Ngày 13/12/2023 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

  Ngày 13/12/2023 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi...

  Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

  Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11/2023 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11/2023 LHLegal đã tổ chức thành công buổi...

  Ngày 30/11/2023 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Ngày 03/11/2023 vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với sự dẫn dắt của Trợ lý Luật sư Kiều Nga

  Ngày 03/11/2023 vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ dưới sự dẫn dắt của Luật sư Lê Nguyên Hoà

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Quy trình đổi biển số xe ô tô để thay thế biển số xe trúng đấu giá đối với chủ sở hữu là Doanh nghiệp

  Quy trình đổi biển số xe ô tô để thay thế biển...

  Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe...

  Tải mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

  Tải mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

  Ngoài quyền thăm con thì Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định về trường hợp các...

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự án được hay không? Thủ tục thực hiện ra sao?

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự...

  Khi mua nhà đất dự án có đăng ký cấp sổ hồng online được không? Nếu được thì thủ...

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm gì để được xác định đủ đất?

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm...

  Khi diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ, người dân cần làm gì để được xác...

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Hiện nay, việc thế chấp sổ đỏ là dịch vụ có tại hầu hết nhiều ngân hàng, tổ chức...

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không?

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không...

  Sau khi ly hôn, nhiều người thường băn khoăn liệu họ có thể làm lại khai sinh cho con hay...

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy...

  Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi cướp giật...

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ đỏ?

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ ...

  Do hiện trạng phát triển đô thị hiện nay nên việc tái định cư đất để làm dự án xây...

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán...

  Mua bán đất là giao dịch mang giá trị tài sản lớn. Tuy nhiên không phải lúc nào giao dịch...

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua đất ở Việt Nam?

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua...

  Người mang nhiều hơn một quốc tịch là gì? Người này có được mua đất tại Việt Nam...

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được không?

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được ...

  Mỗi người đều có quyền tự do định đoạt tài sản của mình thông qua việc lập di chúc....

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị xử lý thế nào?

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị...

  Tố giác tội phạm là việc mà cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat