logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

HƯỚNG DẪN CHIA THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại gọi là di sản. Trong đó, thừa kế được chia thành 02 hình thức: - Thừa kế theo di chúc: là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015). - Thừa kế theo pháp luật: là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015).

  Xem thêm bài viết liên quan:

  >>> THỜI HIỆU YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ

  >>> CON DÂU CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ CỦA CHA MẸ CHỒNG KHÔNG?

  >>> CHIA DI SẢN THỪA KẾ CHO CON DƯỚI 18 TUỔI ĐƯỢC KHÔNG?

  >>> CON TRAI CHẾT TRƯỚC, CHÁU NỘI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ HAY KHÔNG?

  Luật sư và Cộng sự Công ty Luật TNHH LHLegal

  Thừa kế là gì? Điều kiện để được hưởng thừa kế theo pháp luật là gì? Mức hưởng của họ được xác định như thế nào? Tất cả sẽ được Công ty Luật LHLegal – Văn phòng Luật sư giỏi và uy tín tại Tp. Hồ Chí Minh chuyên tư vấn các vấn đề về thừa kế giải đáp thông qua bài viết này.

  1. Thừa kế là gì?

  Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại gọi là di sản.

  Trong đó, thừa kế được chia thành 02 hình thức:

  - Thừa kế theo di chúc: là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015).

  - Thừa kế theo pháp luật: là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015).

  1. Pháp luật quy định về chia thừa kế theo pháp luật

  Bộ luật Dân sự 2015 quy định ai cũng có quyền để lại tài sản của mình cho người khác và có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc pháp luật. Trong đó, có những người dù không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế. Theo luật định đó được gọi là: Thừa kế theo pháp luật.

  Chúng ta biết rằng “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết” (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015). Theo đó, thì người lập di chúc sẽ có các quyền:

   (1) Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

  (2)  Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

  (3) Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

  (4) Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

  (5) Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản .

  (Điều 626 Bộ luật Dân sự).

  Tuy nhiên, pháp luật lại đưa ra quy định “Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc” ở Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015:

  “Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

  2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này”.

  Có thể thấy rằng: Quy định trên một mặt pháp luật vẫn tôn trọng ý chí của người để lại di sản, mặt khác lại đặt ra những hạn chế nhất định để bảo vệ quyền được hưởng thừa kế cho một số chủ thể, mà khi còn sống người để lại di chúc có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc. Theo đó, những chủ thể này sẽ được hưởng phần di sản ít nhất bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

  1. Ai đủ điều kiện để được hưởng thừa kế theo pháp luật?

  3.1 Đối tượng được hưởng thừa kế theo pháp luật

  Theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, những người sau đây vẫn được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

  Thứ nhất: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  Thứ hai: Con thành niên mà không có khả năng lao động.

  Trong đó:

  -         “Con chưa thành niên” được xác định là con chưa đủ mười tám tuổi;

  -         “Vợ chồng” được xác định là vợ chồng hợp pháp, có tồn tại mối quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận;

  -         “Con thành niên mà không có khả năng lao động” được xác định là con thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) bị suy giảm khả năng lao động  hoặc tổn thương cơ thể từ 81% trở lên do thương tích, do bệnh, tật, do bệnh nghề nghiệp, do già yếu;

  -         “Con” ở đây được xác định bao gồm con trong giá thú, con ngoài giá thú, con ruột, con nuôi;

  -         “Cha, mẹ” được xác định bao gồm cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi.

  3.2 Điều kiện hưởng thừa kế theo pháp luật

  Về phần này thì Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rõ những người không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế khi:

  “Không được người lập di chúc cho hưởng”

  hoặc “Cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó “ 

  “…trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó…”

  Trong đó:

  -         “Không được người lập di chúc cho hưởng” được hiểu là người lập di chúc thể hiện rõ ý chí (1) truất quyền hưởng di sản của những người này hoặc (2) không đề cập đến những người này trong di chúc.

  -         “Cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó “ được hiểu là người lập di chúc cho hưởng, nhưng những người này lại được cho hưởng ít hơn 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật. Do đó, trường hợp này họ sẽ được hưởng bằng 2/3 suất thừa kế nói trên.

  Ví dụ:

  Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có hai người con chung là C và D (đều đã thành niên). Năm 2019 ông A lập di chúc để lại cho bà B 100 triệu đồng, C và D mỗi người 400 triệu đồng. Năm 2021 ông A chết và tổng di sản để lại là 900 triệu. Trong trường hợp này, suất của một người thừa kế theo pháp luật được xác định là 900 triệu: 3 = 300 triệu (những người trong hàng thừa kế thứ nhất của ông A có 03 người là B, C, D). Do đó bà B sẽ được hưởng mức thấp nhất là 2/3 x 300 triệu = 200 triệu. Như vậy, trong ví dụ trên B sẽ được hưởng 200 triệu chứ không phải 100 triệu theo như nội dung di chúc mà ông A để lại.

  3.3 Mức hưởng thừa kế theo pháp luật

  Theo luật thì: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

  Lưu ý: Theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 thì: Di sản ở đây được xác định là “di sản gốc”. Đó là phần di sản còn lại để chia thừa kế sau khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại như mai táng phí; các khoản cấp dưỡng còn thiếu; các khoản bồi thường thiệt hại; các khoản nợ của nhà nước, …

  Cách tính: Chúng ta lấy phần “di sản gốc” đem chia cho những người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất có quyền hưởng, được bao nhiêu nhân với hai phần ba (2/3) của suất đó thì sẽ cho ra kết quả mọi người nhé.

  Trong đó, hàng thừa kế thứ nhất gồm có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (căn cứ điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015).

  4. TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỪA KẾ 1900 2929 01

  Công ty Luật LHLegal - Văn phòng Luật sư giỏi và uy tín TP. Hồ Chí Minh chuyên tư vấn các vấn đề về thừa kế cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế qua tổng đài điện thoại. Mọi vướng mắc pháp lý của người dân về vấn đề thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hay tranh chấp quyền thừa kế sẽ được chúng tôi giải đáp thông qua số điện thoại: 1900 2929 01

  Tư vấn pháp luật thừa kế, phân chia tài sản thừa kế

  - Tư vấn về quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình;

  - Tư vấn về hàng thừa kế theo luật;

  - Tư vấn về thời điểm mở thừa kế theo luật;

  - Tư vấn và xác định tài sản hợp pháp của người để lại tài sản thừa kế;

  - Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được thừa kế;

  - Tư vấn cách thức và phương thức xác lập quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp đối với di sản thừa kế để lại;

  - Tư vấn về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

  - Tư vấn xác định người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo luật;

  - Tư vấn về thời hiệu thừa kế

  Tư vấn pháp luật thừa kế, phân chia tài sản thừa kế theo di chúc, chia tài sản thừa kế theo pháp luật

  - Tư vấn quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật

  - Tư vấn, soạn thảo, lập di chúc đúng với quy định của pháp luật

  - Tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

  - Tư vấn phân chia di chúc; sửa đổi, thay thế và gửi giữ di chúc theo quy định của pháp luật

  Tư vấn pháp luật thừa kế, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

  - Tư vấn viết biên bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất

  - Tư vấn về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản...

  Tư vấn pháp luật thừa kế, giải quyết tranh chấp thừa kế

  - Tư vấn nội dung, thủ tục và thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan tài sản thừa kế

  - Tư vấn tranh chấp liên quan đến hình thức và nội dung của di chúc đã lập;

  -  Tư vấn tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;

  -  Tư vấn tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

  -  Tư vấn tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

  -  Tư vấn tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

  -  Tư vấn các tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;

  -  Tư vấn tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc.

  Nếu có bất cứ vướng mắc gì về cần tư vấn về pháp lý đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi qua các cách thức bên dưới:

  Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01

  Văn phòng Luật sư tư vấn trực tiếp: 17A Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  Email: hoa.le@luatsulh.com

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin

  Sự kiện mới

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí sinh bước vào vòng chung kết Khắc dấu tài năng luật III

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí...

  Ngày 25/4/2023 vừa qua LHLegal đã kết hợp với Đoàn Khoa Luật Kinh tế - UEL tổ chức buổi...

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường...

  Với mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp, mở ra môi trường...

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi Khắc Dấu Tài Năng Luật III tại UEL

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi...

  “Khắc dấu Tài năng Luật” là một cuộc thi học thuật cấp thành được tổ chức bởi...

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa III với tư cách nhà tài trợ Kim cương

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa...

  LHLegal vinh dự khi trở thành nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi “Khắc dấu Tài năng Luật”...

  Bài viết pháp luật

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp luật mới nhất 2023

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp...

  Sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì? Khi nào thì...

  Những trường hợp nào không áp dụng hình phạt tử hình?

  Những trường hợp nào không áp dụng hình phạt tử...

  Pháp luật có quy định cụ thể những trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình. Để...

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng trăm tỉ đồng bảo hiểm xã hội

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng...

  Liên quan đến vụ bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh, hưởng bảo hiểm xã hội - chiều 30-5....

  Từ nội dung phim Lật Mặt 6 đến quy định Xâm phạm mồ mả bị xử lý như thế nào?

  Từ nội dung phim Lật Mặt 6 đến quy định Xâm phạm...

  Tấm vé định mệnh - Lật mặt 6 là tác phẩm điện ảnh mới nhất của vợ chồng đạo diễn...

  Chồng bạo hành vợ mang thai với 205 vết thương trên cơ thể phải đối diện mức án nào?

  Chồng bạo hành vợ mang thai với 205 vết thương trên...

  Những ngày qua các trang báo lớn nhỏ đều tràn ngập thông tin thai phụ Bùi Thị Tuyết Giao...

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên quan

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên...

  Hợp đồng theo mẫu là gì? Pháp luật có những quy định gì về hợp đồng theo mẫu? Theo...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ theo quy định mới nhất 2023

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ thường sẽ phức tạp hơn so với...

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước...

  Công ty độc quyền là gì? Doanh nghiệp độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước là...

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở là gì? Hiện nay, mức lương cơ sở mới nhất năm 2023 là bao nhiêu? Tăng...

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh...

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện...

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm 2023

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm...

  Ngày 05 tháng 3 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP liên quan đến quy định...

  Bốn tiếp viên xách tay 10kg ma túy và thuốc lắc có thể đối diện với án tử

  Bốn tiếp viên xách tay 10kg ma túy và thuốc lắc có...

  Vụ việc 4 tiếp viên của hãng hàng không quốc gia bị bắt giữ do xách 10kg ma túy và thuốc...

  Nghị quyết 33 của Chính Phủ và các giải pháp chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

  Nghị quyết 33 của Chính Phủ và các giải pháp chính...

  Nghị quyết 33/NQ-CP ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2023 nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó...

  Chuyển nhượng dự án bất động sản được quy định như thế nào ?

  Chuyển nhượng dự án bất động sản được quy...

  Hiện nay, các chủ đầu tư không có đủ kinh phí để thực hiện dự án hoặc muốn chuyển...

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường gặp

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường...

  Hành vi gian dối nhằm trục lợi từ bảo hiểm ngày càng trở nên tinh vi hơn, gây ảnh hưởng...

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân phổ biến hiện nay

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân...

  Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cá nhân trong...

  Vợ/Chồng có yêu cầu giải quyết ly hôn nhưng đề nghị vắng mặt thì Tòa xử lý sao?

  Vợ/Chồng có yêu cầu giải quyết ly hôn nhưng đề...

  Thực tế khi ly hôn xảy ra rất nhiều trường hợp mà đương sự không thể đến Tòa án hoặc...

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD...

  Hiện nay, vẫn còn nhiều công dân chưa đi làm CCCD gắn chip mới. Vậy năm 2023, những công...

  Bỏ sổ hộ khẩu từ 01/01/2023, người dân cần dùng giấy tờ gì để thay thế?

  Bỏ sổ hộ khẩu từ 01/01/2023, người dân cần dùng...

  Trước thông tin sắp tới sẽ bỏ sổ hộ khẩu, rất nhiều người dân tỏ ra hoang mang không...

  MUỐN LY HÔN NHƯNG CHỒNG KHÔNG ĐỒNG Ý PHẢI LÀM SAO?

  MUỐN LY HÔN NHƯNG CHỒNG KHÔNG ĐỒNG Ý PHẢI LÀM ...

  Ly hôn được hiểu là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu...

  QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2023

  QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT...

  Sau khi ly hôn, ngoài tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng, nghĩa vụ trả nợ. Tranh chấp...

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  Giấy chứng nhận đăng ký xe máy (Chính chủ hoặc không chính chủ) là những giấy tờ bắt...

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ vẻ vang của công dân mỗi quốc...

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE...

  Việc điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ là hành vi bị nghiêm cấm được quy...

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NI...

  Ngày nay, tình trạng sử dụng lao động là người chưa thành niên rất phổ biến. Để điều...

  Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

  Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của chi...

  Trong quá trình hoạt động, nếu tổ chức hành nghề luật sư muốn chấm dứt hoặc tạm ngưng...

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ MỚI NHẤT

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Vậy...

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY...

  Thời gian vừa qua, đã xảy ra hàng loạt các vụ án nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy...

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  Công ty khi muốn sa thải người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định...

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Gia đình là cái nôi của xã hội nhưng ko phải lúc nào gia đình cũng làm tốt vai trò của...

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị cáo

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị...

  Khoảng năm 2012 khi tôi còn công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân quận 2 Tp. Hồ Chí Minh. Năm...

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân biết!

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân...

  Tôi còn nhớ rõ tình cảnh bế tắc năm đó, không một manh mối nào được hé lộ, không một...

  XE TẢI TẠT ĐẦU XE CỨU THƯƠNG, KHÔNG NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO XE ƯU TIÊN BỊ XỬ LÝ RA SAO?

  XE TẢI TẠT ĐẦU XE CỨU THƯƠNG, KHÔNG NHƯỜNG ĐƯỜNG...

  Ngày 18/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip kèm thông tin về hình ảnh một chiếc xe cấp...

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây dựng nhà ở

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây...

  Quy định về mức phạt đối với các hành vi sai quy định khi xây dựng nhà ở là một trong...

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới nhất

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới...

  Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó bên có nghĩa vụ...

  Vi bằng là gì? Những việc gì cần lập vi bằng?

  Vi bằng là gì? Những việc gì cần lập vi bằng?

  Thời gian gần đây, rất nhiều người mua bán nhà đất bằng cách lập vi bằng mà không thực...

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định pháp luật

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo...

  Việc nắm rõ những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu là cách để bạn bảo vệ...

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/07/2020,...

  XỬ LÝ NỢ THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  XỬ LÝ NỢ THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG NỘP NGÂN SÁCH...

  Vừa qua vào ngày 26/11/2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết...

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo...

  Công ty Luật LHLegal là tổ chức hành nghề Luật sư giỏi và có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh...

  Facebook chat