logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Thực tiễn hành nghề xác định tội cho vay lãi nặng

Vay và cho vay là giao dịch dân sự phổ biến hiện nay. Tuy nhiên nếu cho vay với lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật thì người cho vay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cho vay nặng lãi. Trong bài viết này Luật sư Nguyễn Thị Trúc - Luật sư thành viên Công Ty Luật TNHH LHLegal sẽ phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cũng như thực tiễn hành nghề xác định loại tội này và vướng mắc, bất cập trong quá trình xử lý vụ án về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

  Xem thêm bài viết liên quan:

  >>>THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI QUA HÀNH VI THỰC HIỆN TỘI PHẠM

  >>>GIAO CẤU VỚI TRẺ DƯỚI 13 TUỔI - LỖI HOÀN TOÀN THUỘC VỀ NGƯỜI PHẠM TỘI?

  >>>NHẬP NHẰNG XÁC ĐỊNH TỘI DANH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

  thuc-tien-hanh-nghe-xac-dinh-toi-cho-vay-lai-nang.jpg

  Quy định của pháp luật

  Điều 201 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự như sau:

  1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định rõ về lãi suất vay do các bên thoả thuận, theo đó lãi suất mà hai bên thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm (hoặc không vượt quá 1,666%/tháng) của khoản tiền vay, mức lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực.

  Thế nhưng trên thực tế, vẫn xảy ra nhiều trường hợp vay mà không thông qua hệ thống ngân hàng hay cũng không được cấp phép và chịu bất kỳ sự quản lý của tổ chức tài chính nào mà chỉ đơn giản là cho vay tự phát và người cho vay nắm bắt tâm lý khát vốn của người vay mà đưa ra mức lãi suất cao gấp 05 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự thì đây được xem là hành vi cho vay nặng lãi.

  Như vậy có thể hiểu tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là hành vi cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong BLDS (20%/năm) của một người hoặc một nhóm người có năng lực trách nhiệm hình sự, được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp vì mục đích hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác mà xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước.

  Thực tiễn hành nghề xử lý Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

  Trong quá trình hành nghề tôi đã gặp và xử lý nhiều vụ án với tội danh trên.

  Năm 2019,  anh A và anh B là bạn bè nhiều năm với nhau, anh B vay anh A 260 triệu đồng, hai bên thỏa thuận trả lãi hàng tháng là 10%/tháng. Sau đó anh B cũng trả lãi cho anh A qua ngân hàng theo từng tháng. Khoảng đến năm 2021 anh B không trả lãi và vốn cho anh A, sau đó anh B làm đơn tố cáo lên công an để trình báo việc anh A cho vay lãi nặng. Tính đến thời điểm lần cuối anh B chuyển trả tiền lãi cho anh A tổng cộng là 158.000.000 đồng.

  Căn cứ theo quy định pháp luật đã được đề cập ở đầu bài viết thì việc A và B thỏa thuận lãi vay 10%/tháng (gấp 6 lần mức lãi suất cao nhất mà BLDS 2015 quy định) đã có dấu hiệu của Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

  Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định anh A cho vay 260.000.0000 đồng, thu tiền lãi 158.000.000 đồng với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.

  Số tiền lãi đúng quy định pháp luật là 20% tiền gốc, tương ứng 52.000.000 đồng.

  Số tiền thu lợi bất chính được xác định là số tiền lãi đã thu vượt quá tiền lãi theo quy định tại Bộ luật dân sự: 158.000.000 - 52.000.000 = 106.000.000 đồng. 

  Như vậy, anh A đã phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Vì số tiền thu lợi bất chính trên 100.000.000 đồng, thì anh A sẽ bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, đồng thời còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Tại Nghị quyết 01/NQ-HĐTP cũng quy định về nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cụ thể:

  Xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động dưới hình thức băng, ổ nhóm thì xem xét áp dụng hình phạt tù là hình phạt chính.

  Trường hợp hình phạt chính được áp dụng không phải hình phạt tiền thì phải xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

  Trong vụ án hình sự, người cho vay bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 BLHS thì người vay tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

  Nghị quyết cũng quy định chi tiết về việc xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm như tịch thu sung công quỹ nhà nước với khoản tiền, tài sản khác người phạm tội dùng để cho vay hay tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay.

  Ngoài ra, phải trả lại cho người vay tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thực tế đã thu, trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp (như đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ...) thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

  Như vậy trong vụ việc thực tế trên thì  anh A phải nộp lại số tiền khoảng 52.000.000 đồng (tiền lãi theo quy định tại Bộ luật dân sự) sung quỹ nhà nước đồng thời trả lại cho anh B số tiền là 106.000.000000 đồng (tiền lãi vượt quá quy định) mà anh A đã thu của anh B.

  Ngoài ra, anh B phải nộp sung quỹ nhà nước số tiền 260.000.000 đồng là số tiền mà anh B đã vay của anh A.

  Như vậy, theo quy định mới thì người cho vay sẽ bị mất số tiền gốc đã cho vay, đồng thời phải trả lại toàn bộ phần tiền lãi đã thu được từ người vay và phải nộp sung công quỹ nhà nước tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Như vậy, anh A không thể đòi lại số tiền gốc 260 triệu đồng mà anh B chưa trả mà số tiền này sẽ bị tịch thu vào ngân sách nhà nước, anh A còn phải nộp lại số tiền đã thu lãi từ người vay, đồng thời còn bị khởi tố hình sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

  Một số vướng mắc và thực tế khi xử lý Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

  Các quy định của tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự cơ bản đã hoàn thiện về mặt pháp lý tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

  Một là, Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 201 của BLHS và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã quy định: Thu lợi bất chính là số tiền lãi vượt quá mức lãi suất vay cao nhất theo quy định của BLDS và các khoản thu trái pháp luật khác của người vay. Tuy nhiên  lại không có văn bản nào hướng dẫn cụ thể các khoản thu trái pháp luật là những khoản thu nào.

  Ví dụ với những đối tượng hiểu luật cho vay nặng lãi thì các đối tượng này vẫn tuân thủ quy định của pháp luật về lãi suất cho vay tuy nhiên lại thỏa thuận thêm với người vay những khoản phạt, những khoản trả chậm lãi phạt có thể lên đến 20% thì luật sẽ xử lý ra sao, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội cho vay nặng lãi không. Bởi nguyên tắc bất di bất dịch trong giao dịch dân sự là sự thỏa thuận và sự thỏa thuận này đi đến thống nhất đôi bên thì đâu có gọi là trái luật.

  Hai là, việc vay tài sản trong thực tế hiện nay ngoài vay tiền thì còn có thể vay vàng, bạc,... và các tài sản có giá trị khác. Tuy nhiên, lãi suất cho vay được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 làm căn cứ tính lãi nặng mới chỉ quy định lãi suất đối với tài sản cho vay là tiền mà chưa quy định lãi suất cho vay đối với tài sản là vàng, bạc, đá quý và các tài sản có giá trị khác dẫn đến khó khăn khi giải quyết các vụ án hình sự về tội "Cho vay lãi nặng" cũng như là bỏ lọt tội phạm.

  Ba là, hiện nay không chỉ có cá nhân cho vay nặng lãi mà có nhiều tổ chức cũng núp bóng công ty tài chính thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Bằng chứng là rất nhiều công ty tài chính như Fe credit, HD Saison,... bị người dân tố cáo là lãi suất rất cao, lừa đảo,... tuy nhiên Điều 76 Bộ luật Hình sự năm 2015 lại có quy định pháp nhân thương mại không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" điều này gây bất cập và các giao dịch cho vay nặng lãi của pháp nhân vẫn còn diễn ra mà chưa bị xử lý triệt để.

  Có thể nói hành vi cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen gây hệ luỵ nguy hiểm cho xã hội. Không chỉ làm mất cân bằng nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến nhiều người liên quan khác xung quanh cả người vay và người cho vay. Người đi vay thông thường gặp quá nhiều khó khăn và cần tiền nhanh nên họ thường khó nhận biết hậu quả, khi đến hạn trả lãi họ với “vỡ lẽ” rằng đây là một khoản vay khó có thể trả được. Ngược lại với những người cho vay nếu không phải là tổ chức “tín dụng đen" chuyên nghiệp hay hiểu luật chặt chẽ thì thông qua các thỏa thuận mức lãi suất mà đôi bên cho rằng hợp lý nhưng cũng không biết là điều này vi phạm pháp luật và số tiền cho vay có thể bị mất đồng thời còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Cuối cùng, Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự là loại tội gây nhiều hệ luỵ và với tình trạng phạm tội ngày càng tinh vi, các đối tượng sẽ tìm nhiều thủ đoạn để không bị xử lý thế nhưng lại thuộc nhóm tội phạm ít nghiêm trọng với mức xử lý còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe của nhà nước đối với loại tội này.

  Trên đây là những phân tích cũng như thực tiễn hành nghề mà Luật sư Nguyễn Thị Trúc chia sẻ về Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hi vọng bài viết này sẽ giúp mọi người nâng cao nhận thức và cảnh giác hơn với hoạt động cho vay lãi nặng. Dù có đang trong tình cảnh túng thiếu, hay cần tiền nghiêm trọng thì cũng phải hiểu được quy định của pháp luật như thế nào để tránh xa các hoạt động cho vay nặng lãi này.

  Nếu gặp bất cứ vấn đề gì thắc mắc liên quan tới pháp luật, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật TNHH LHLegal để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự giỏi hỗ trợ nhằm giúp bạn phòng tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích cho bạn. 

  Tìm Luật sư tư vấn hình sự tham gia bào chữa và bảo vệ giỏi ở đâu?

  Công ty Luật TNHH LHLegal chuyên tư vấn lĩnh vực hình sự tại Thành Phố Hồ Chí Minh với đội ngũ Luật sư tư vấn hình sự giỏi và có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp luật hình sự, chuyên cung cấp các dịch vụ Luật sư tranh tụng, luật sư bào chữa các vụ án hình sự cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đưa ra những cách xử lý triệt để nhất nhằm giảm nhẹ hình phạt.

  Nếu bạn đang tìm luật sư bào chữa và bảo vệ giỏi giúp bạn giảm nhẹ hình phạt hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của bạn hãy liên hệ qua tổng đài 1900 2929 01 Luật sư tư vấn hình sự giỏi của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

  Công ty chúng tôi tự hào khi có đội ngũ luật sư chuyên lĩnh vực hình sự sáng suốt, tận tâm, có trình độ chuyên môn cao. Luật sư LHLegal sẽ trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý, tranh tụng, bào chữa, biện hộ tại tòa án. Không chỉ trong khu vực TP.HCM mà còn lan rộng trên khắp cả nước. chúng tôi LUÔN LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG từ đó, vận dụng những thế mạnh của mình để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng và hợp lý nhất.

  Công ty Luật TNHH LHLegal - Luật sư tư vấn pháp luật hình sự giỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa, bảo vệ. Các Luật sư, cố vấn pháp lý của LHLegal đã từng tham gia giải quyết nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng như:

  Vụ án phạm tội tàng trữ ma túy

  Vụ án về các tội xâm phạm về chức vụ.

  Vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn tình yêu nam nữ

  Vụ án giết người xuất phát từ mẫu thuẫn tình cảm vợ chồng

  Vụ án giết người do người Trung Quốc phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc

  Vụ án làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất

  Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty đa quốc gia

  Vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng nước ngoài

  Vụ án xâm phạm quản lý kinh tế của nhà nước xảy ra tại Ngân hàng trong nước

  Vụ án liên quan tội phạm công nghệ cao

  Với đội ngũ luật sư và cố vấn pháp luật có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình hành nghề chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm tối đa quyền lợi và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho khách hàng. LHLegal - Luật sư tư vấn hình sự giỏi luôn đặt chữ tâm của nghề lên hàng đầu với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự công bằng và bảo vệ công lý. 

  Nếu quý khách đang cần tìm luật sư hình sự giỏi đừng ngần ngại hãy liên hệ 1900 2929 01 đội ngũ luật sư bào chữa và bảo vệ giỏi hỗ trợ quý khách.

  Ngoài việc cung cấp dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật qua điện thoại thì chúng tôi còn cung cấp dịch vụ luật sư chuyên hình sự uy tín tư vấn pháp luật hình sự trực tiếp tại văn phòng/ trụ sở Công ty Luật TNHH LHLegal.

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  Công ty Luật LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 10/3

  Công ty Luật LHLegal xin trân trọng thông báo lịch...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác cùng gia đình có ngày nghỉ...

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học Kinh Tế - Luật

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học...

  Ngày 13/4 LHLegal tham gia Ngày hội việc làm Khoa Luật 2024 với sự đại diện của Luật sư...

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

  Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp ...

  Công ty TNHH LHLegal tưng bừng khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm ngày 19/2...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2024

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch...

  LHLegal trân trọng gửi đến Quý khách hàng cùng Quý đối tác lịch nghỉ tết Nguyên Đán ...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề các yếu tố lỗi trong pháp luật hình sự

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố lỗi...

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

  Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

  Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training...

  Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

  Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

  Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua đất ở Việt Nam?

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua...

  Người mang nhiều hơn một quốc tịch là gì? Người này có được mua đất tại Việt Nam...

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được không?

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được ...

  Mỗi người đều có quyền tự do định đoạt tài sản của mình thông qua việc lập di chúc....

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị xử lý thế nào?

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị...

  Tố giác tội phạm là việc mà cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 2025

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 202...

  Quốc Hội đã chính thức thông qua ba Luật quan trọng về nhà đất là Luật đất đai, Luật...

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân hàng

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân...

  Việc mua nhà, đất đang thế chấp ngân hàng có thể gây lo lắng cho nhiều người vì thủ...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế nào?

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế...

  Theo quy định pháp luật: Tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất phải đúng mục đích. Vậy...

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ?

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ...

  Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền hiện nay khá phổ biến. Đặc...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã chết không?

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã...

  Trong bối cảnh quy định Luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, câu hỏi về việc Nhà...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat