logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Về hành chính

07 án lệ mới có hiệu lực vào tháng 11/2023

07 án lệ mới có hiệu lực vào tháng 11/2023

20.05.2019Lượt xem: 8319

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, 07 Án lệ mới vừa được công bố tại Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Chánh Án Tòa án Nhân dân Tối cao chính thức có hiệu lực pháp luật, được các Tòa án nhân dân và Toà án quân sự có áp dụng các án lệ trong xét xử. Dưới đây là tổng hợp 07 án lệ mới có hiệu lực vào tháng 11/2023.
Công văn 206/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử

Công văn 206/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử

29.12.2022Lượt xem: 312

Ngày 28/3/2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính và công tác hoà giải, đối thoại tại Toà án, Tất cả sẽ có trong Công văn 206/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử.
Facebook chat