logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Văn bản pháp luật

07 án lệ mới có hiệu lực vào tháng 11/2023

07 án lệ mới có hiệu lực vào tháng 11/2023

20.05.2019Lượt xem: 8319

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, 07 Án lệ mới vừa được công bố tại Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Chánh Án Tòa án Nhân dân Tối cao chính thức có hiệu lực pháp luật, được các Tòa án nhân dân và Toà án quân sự có áp dụng các án lệ trong xét xử. Dưới đây là tổng hợp 07 án lệ mới có hiệu lực vào tháng 11/2023.
Công văn 206/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử

Công văn 206/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử

29.12.2022Lượt xem: 312

Ngày 28/3/2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính và công tác hoà giải, đối thoại tại Toà án, Tất cả sẽ có trong Công văn 206/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử.
Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả

Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả

25.10.2022Lượt xem: 302

Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 323/QĐ-CA về việc công bố Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả. Theo đó, Án lệ số 56/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2022.
Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức

Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức

25.10.2022Lượt xem: 340

Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 323/QĐ-CA về việc công bố Án lệ số 53/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức. Theo đó, Án lệ số 55/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2022.
Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

25.10.2022Lượt xem: 317

Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 323/QĐ-CA về việc công bố Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tuổi trong trường hợp mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Theo đó, Án lệ số 54/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2022.
ÁN LỆ SỐ 53/2022/AL VỀ VIỆC HỦY QUAN HỆ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT

ÁN LỆ SỐ 53/2022/AL VỀ VIỆC HỦY QUAN HỆ HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT

25.10.2022Lượt xem: 341

Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 323/QĐ-CA về việc công bố Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy quan hệ hôn nhân trái pháp luật. Theo đó, Án lệ số 53/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2022.
BẢN ÁN 01/2021/HS-ST NGÀY 11/01/2021 VỀ TỘI VÔ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

BẢN ÁN 01/2021/HS-ST NGÀY 11/01/2021 VỀ TỘI VÔ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

22.07.2022Lượt xem: 446

Bản án về tội vô ý gây thương tích xảy ra tại huyện Ea H'leo Tỉnh Đắk Lắk.
Facebook chat