logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Cha mẹ tặng cho con cái nhà, đất có phải đóng thuế không?

Hiện nay tôi có dự định cho con gái tôi một mảnh đất và nhà của tôi. Như vậy, tôi có cần phải thực hiện thủ tục gì không? Tôi có phải chịu thuế gì không?

  Cha mẹ tặng cho con cái nhà, đất có phải đóng thuế không?

  Câu hỏi:

  Chào Luật sư, hiện nay tôi có dự định cho con gái tôi một mảnh đất và nhà của tôi. Như vậy, tôi có cần phải thực hiện thủ tục gì không? Tôi có phải chịu thuế gì không?

  Trả lời:

  Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho LHLegal. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin phép được trả lời tư vấn như sau: 

  Theo như thông tin mà bạn cung cấp, trường hợp của bạn thuộc trường hợp cha mẹ đẻ tặng cho con đẻ bất động sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. 

  Cha mẹ tặng cho con cái nhà, đất có phải đóng thuế không? 

  Căn cứ Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng tặng cho tài sản như sau: 

  “Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản 

  Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.” 

  Căn cứ Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho bất động sản như sau: 

  “Điều 459. Tặng cho bất động sản 

  1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. 

  2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.” 

  Như vậy, việc tặng cho bất động sản cần phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực. Hợp đồng tặng cho bất động sản được quy định có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. 

  Đăng ký biến động đất đai khi tặng cho con cái nhà đất 

  Theo quy định của pháp luật. Tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp phải đăng ký biến động. Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động: 

  “Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây: 

  a, Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

  …” 

  Như vậy, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động về đất đai. Đồng thời, đây là thủ tục cần thực hiện để hợp đồng tặng cho bất động sản phát sinh hiệu lực.

  Cha mẹ cho con đất phải thực hiện đăng ký biến động về đất đai

  Cha mẹ cho con đất phải thực hiện đăng ký biến động về đất đai

  1. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

    Nội dung Cơ sở pháp lý
  Nơi thực hiện
  • Văn phòng đăng ký đất đai; hoặc 

  • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; hoặc 

  • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

  Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
  Hồ sơ
  1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (kèm theo Thông tư 24) 

  1. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp. 

  1. Hợp đồng, văn bản về việc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

  Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT)
  Thời gian thực hiện Thời gian thực hiện là không quá 10 ngày.  Điểm l khoản 2 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
   

  2. Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động biến động đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

  Căn cứ theo khoản 9 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định về thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động: 

  “Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.” 

  Như vậy, thời hạn người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động là không quá 30 ngày kể từ ngày tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. 

  Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân

  Căn cứ theo khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân: 

  “Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này: 

  … 

  10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.” 

  Theo đó, thu nhập từ nhận tặng cho đối với bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

  Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về các loại thu nhập được miễn thuế: 

  “Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.” 

  Như vậy, trong trường hợp thu nhập từ tặng cho bất động sản giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

  Cha mẹ tặng đất cho con thuộc trường hợp tặng cho được miễn thuế thu nhập cá nhân

  Cha mẹ tặng đất cho con thuộc trường hợp tặng cho được miễn thuế thu nhập cá nhân

  >>> Bị lừa ký giấy chuyển nhượng đất trong lúc say rượu, phải làm sao?

  Nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ

  1. Trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ 

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số13/2022/TT-BTC quy định về đối tượng chịu thuế trước bạ: 

  “1. Nhà, đất quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 

  a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. 

  b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).” 

  Căn cứ Điều 4 Nghị định 10 quy định về người nộp lệ phí trước bạ như sau: 

  “Điều 4. Người nộp lệ phí trước bạ 

  Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 3 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc đối tượng miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.” 

  Như vậy, khi đăng ký biến động quyền sử hữu nhà ở, quyền sử dụng đất thì người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ. 

  2. Miễn lệ phí trước bạ 

  Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 10 Điều 10 Nghị định 10 quy định về trường hợp được miễn lệ phí trước bạ: 

  “Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.” 

  Như vậy, nhà, đất được cha đẻ, mẹ đẻ tặng cho con đẻ thì được miễn lệ phí trước bạ. 

  Thực hiện việc nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ, khai thuế thu nhập cá nhân 

  Mặc dù căn cứ các quy định nêu trên thì trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở giữa những người có quan hệ được quy định miễn thuế, thì người nộp thuế vẫn phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. 

  Vì căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trường hợp này không thuộc trường hợp được miễn không phải nộp hồ sơ khai thuế: 

  “Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.” 

  Những thủ tục cần thực hiện khi tặng cho nhà đất cho con

  Những thủ tục cần thực hiện sau khi tặng, cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm: 

  1. Ký kết và công chứng, chứng thực Hợp đồng tặng cho bất động sản; 

  1. Đăng ký biến động đất đai; 

  1. Nộp, khai hồ sơ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. 

  Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn của LHLegal về trường hợp cha mẹ tặng cho con bất động sản là nhà, đất. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với Quý bạn đọc. 

  Dịch vụ tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại tại LHLegal   

  Dịch vụ tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại tại LHLegal 

  Khi có tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, tranh chấp bất động sản thì việc thuê Luật sư là hoàn toàn cần thiết. Đội ngũ luật sư nhà đất HCM LHLegal sẵn sàng cung cấp các giải pháp toàn diện an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp.   

  Với kiến thức và trình độ chuyên môn sâu rộng chúng tôi luôn xem xét, đánh giá sự việc trên nhiều khía cạnh để doanh nghiệp hạn chế rủi ro, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp một cách tốt nhất. 

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin
  Facebook chat