logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Miễn trách nhiệm hình sự là gì? Những trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự?

Các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Bộ luật hình sự 2015 đã thể hiện rõ chế định về tính nhân đạo, chính sách khoan hồng của nhà nước Việt nam đối với người phạm tội.

  Những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự là một trong những những quy định quan trọng. Vì nó thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt và xác định rõ từng trường hợp, để có cái nhìn khách quan và hiểu rõ về các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự. 

  Miễn trách nhiệm hình sự là gì? 

  Miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp một người thực hiện hành vi phạm tội nhưng đáp ứng đủ các điều kiện nhất định pháp luật quy định mà không phải hình phạt đối với việc thực hiện tội phạm.

  Nếu người phạm tội đáp ứng đủ các điều kiện nhất định sẽ được miễn trách nhiệm hình sự

  Nếu người phạm tội đáp ứng đủ các điều kiện nhất định sẽ được miễn trách nhiệm hình sự

  Vì miễn trách nhiệm hình sự không đồng nghĩa với không có trách nhiệm hình sự nên trong quá trình điều tra, truy tố hay xét xử nếu như không có đủ căn cứ để buộc tội thì phải tuyên bố họ không phạm tội chứ không được tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự.

  Những trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự? 

  Theo đó Bộ luật hình sự quy định cụ thể về các các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự cụ thể như sau:

  Người phạm tội đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự

  Các trường hợp đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 16, Khoản 1 Điều 26 bộ Luật hình sự và Khoản 2 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể:

  1. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội:

  Theo quy định, người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm. Đây là trường hợp người phạm tội tự mình chấm dứt và không thực hiện hành vi phạm tội, mà không có bất kỳ yếu tố nào ngăn cản.

  2. Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa:

  • Đây là trường hợp mà người thực hiện hành vi đã được xem là tội phạm, tuy nhiên trong quá trình hành điều tra, truy tố hoặc xét xử có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội. 

  • Có nghĩa là tại thời điểm vụ án được điều tra, truy tố hoặc xét xử khi đó chính sách pháp luật mới liên quan đến hành vi phạm tội có sự thay đổi đáng kể so với chính sách pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. và sự thay đổi này làm cho hành vi phạm tội tại thời điểm điều tra, truy tố hoặc xét xử không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, vì vậy họ được miễn trách nhiệm hình sự. 

  Ví dụ: Có một số tội quy định trong Bộ luật hình sự 1999 nhưng đến Bộ luật hình sự 2015 ban hành đã bị bãi bỏ, thì khi đó người thực hiện hành vi phạm tội theo luật cũ sẽ được miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự mới.

  3. Khi có quyết định đại xá:

  Đại xá là một trong những chính sách khoan hồng của nhà nước, khi đó người phạm tội được hưởng đại xá sẽ được tha tội đối với một số tội phạm nhất định do Nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam ban hành và quyết định bằng văn bản nhân dịp những sự kiện trọng đại nhất của đất nước 

  Một số tội phạm sẽ được nhà nước miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá

  Một số tội phạm sẽ được nhà nước miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá

  4. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này.

  Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự

  Để được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp này phải có sự đánh giá toàn diện tất cả các tình tiết của vụ án từ cơ quan tiến hành tố tụng. Các trường hợp có thể được miễn trách nhiệm hình sự cụ thể gồm:

  1. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa:

  Theo đó, đây là trường hợp trong quá trình tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử do tình hình được chuyển biến mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, chứ không phải là do thay đổi chính sách pháp luật. Thông thường thực tế trường hợp này rất khó xác định và có rất nhiều ý kiến khác nhau nên cơ quan tiến hành tố tụng cũng rất ít áp dụng trường hợp này để miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. 

  2. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa:

  • Có thể thấy, đấy là chính sách nhân đạo của nhà nước đối với người phạm tội. Theo đó, bệnh hiểm nghèo là một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Theo quy định pháp luật tại Nghị định 13/206 đã quy định cụ thể các mục của bệnh hiểm nghèo như sau: Ung thư, nhồi máu cơ tim lần đầu,... Đây là cũng là một trong những chính sách mang tính nhân đạo và tính nhân văn của nhà nước. 

  • Tuy nhiên, không phải người phạm tội cứ mắc bệnh hiểm nghèo là được miễn trách nhiệm hình sự. Cần phải đánh giá và có cái nhìn khách quan là người phạm tội tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cần xem xét họ có chắc chắn không còn nguy hiểm cho xã hội hay không, từ đó đưa ra quyết định người phạm tội có được miễn hay không được miễn trách nhiệm hình sự.

  Nếu người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo và không còn nguy hiểm cho xã hội sẽ được miễn trách nhiệm hình sự

  Nếu người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo và không còn nguy hiểm cho xã hội sẽ được miễn trách nhiệm hình sự

  3. Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận:

  • Theo đó người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi: Người phạm tội tự thú khi hành vi phạm tội chưa bị phát hiện, chưa ai biết về hành vi phạm tội có xảy ra hay không hoặc biết nhưng không biết ai là hung thủ. 

  • Bên cạnh đó, người tự thú phải khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm. 

  4. Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn TNHS:

  Bộ luật hình sự quy định về trường hợp người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm dân sự nếu hành vi phạm tội đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải.

  Xem thêm: Nguyên tắc áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

  Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi

  Theo quy định khoản 2 tại điều 91 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp theo quy định và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 BLHS, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự:

  1. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ trường hợp quy định tại:

  • Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác);

  • Điều 141 (tội hiếp dâm);

  • Điều 171 (tội cướp giật tài sản);

  • Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy);

  • Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy);

  • Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy);

  • Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy);

  • Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này; 

  2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại:

  • Điều 123 (tội giết người);

  • Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác);

  • Điều 141 (tội hiếp dâm), Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi);

  • Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi);

  • Điều 150 (tội mua bán người);

  • Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi);

  • Điều 168 (tội cướp tài sản);

  • Điều 171 (tội cướp giật tài sản);

  • Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy);

  • Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy);

  • Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy);

  • Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy);

  • Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này; 

  3. Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án.

  Nếu là đồng phạm nhưng vai trò không đáng kể, người dưới 18 tuổi có thể được miễn trách nhiệm hình sự

  Nếu là đồng phạm nhưng vai trò không đáng kể, người dưới 18 tuổi có thể được miễn trách nhiệm hình sự

  Tóm lại, các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Bộ luật hình sự 2015 đã thể hiện rõ chế định về tính nhân đạo, chính sách khoan hồng của nhà nước Việt nam đối với người phạm tội. Nhận thấy, việc áp dụng những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự cũng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng đúng mục tiêu phòng, chống tội phạm nhưng vẫn mang tính khoan hồng, có thể giáo dục người phạm tội biết nhận thấy cái sai, từ đó biết sửa chữa lỗi lầm và khắc phục hậu quả để trở thành người có ích cho xã hội.

  Miễn trách nhiệm hình sự có phải là không phạm tội?

  Tại Điểm a Khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự 2015 có quy định, miễn trách nhiệm hình sự là miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội của người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

  Vì vậy miễn trách nhiệm hình sự là người có hành vi phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp nhất định chứ không phải người không phạm tội. Việc miễn trách nhiệm hình sự có thể do viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan điều tra áp dụng.

  Trên đây là bài viết trả lời liên quan đến việc “Những trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự” mà LHLegal gửi đến bạn. Hy vọng bài viết cung cấp đầy đủ thông tin bổ ích đến Quý bạn đọc.

  tìm luật sư bào chữa các vụ án hình sự giỏi

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua các hình thức sau: 

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân...

  Ngày 05/9 nhân sự Trần Thị Thanh Tuyền chính thức nhận thẻ Luật sư sau 05 năm công tác tại...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023 đến Quý khách hàng...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LHLegal

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LH...

  Từ ngày 22/07/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal sẽ chính thức hoạt động tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật TNHH LHLegal

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật...

  - 22.07.2018 - 22.07.2023 - Công ty LHLegal vinh dự chạm cột mốc 05 năm chặng đường đồng hành...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí sinh bước vào vòng chung kết Khắc dấu tài năng luật III

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí...

  Ngày 25/4/2023 vừa qua LHLegal đã kết hợp với Đoàn Khoa Luật Kinh tế - UEL tổ chức buổi...

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường...

  Với mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp, mở ra môi trường...

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi Khắc Dấu Tài Năng Luật III tại UEL

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi...

  “Khắc dấu Tài năng Luật” là một cuộc thi học thuật cấp thành được tổ chức bởi...

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa III với tư cách nhà tài trợ Kim cương

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa...

  LHLegal vinh dự khi trở thành nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi “Khắc dấu Tài năng Luật”...

  Bài viết pháp luật

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời mới nhất theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời...

  Đăng ký xe tạm thời là việc đăng ký cấp giấy chứng nhận cho những xe chưa được cấp...

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký...

  Ngày 15/08 Thông tư Số: 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới...

  Những điều người dân cần biết về biển số xe định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Những điều người dân cần biết về biển số xe...

  Theo thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ 15/8/2023 biển số ôtô, xe máy sẽ được cấp và quản lý...

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người...

  Sáng 13/9, những người sống ở ngách 70, ngõ 29 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội)...

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị...

  Trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tại sao nhiều quý đồng nghiệp yêu cầu...

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài Gòn bàn về vấn đề pháp lý liên quan đến việc đua xe trái phép

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài...

  Ngày 16.8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM thông tin, đơn...

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và Ea Ktur Daklak để tấn công?

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và...

  Thông tin nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư...

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp luật mới nhất 2023

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp...

  Sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì? Khi nào thì...

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng trăm tỉ đồng bảo hiểm xã hội

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng...

  Liên quan đến vụ bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh, hưởng bảo hiểm xã hội - chiều 30-5....

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên quan

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên...

  Hợp đồng theo mẫu là gì? Pháp luật có những quy định gì về hợp đồng theo mẫu? Theo...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ theo quy định mới nhất 2023

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ thường sẽ phức tạp hơn so với...

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước...

  Công ty độc quyền là gì? Doanh nghiệp độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước là...

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở là gì? Hiện nay, mức lương cơ sở mới nhất năm 2023 là bao nhiêu? Tăng...

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh...

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện...

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm 2023

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm...

  Ngày 05 tháng 3 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP liên quan đến quy định...

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường gặp

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường...

  Hành vi gian dối nhằm trục lợi từ bảo hiểm ngày càng trở nên tinh vi hơn, gây ảnh hưởng...

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân phổ biến hiện nay

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân...

  Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cá nhân trong...

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự đang ở nước ngoài ra sao?

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự...

  Thực tế khi ly hôn xảy ra rất nhiều trường hợp mà đương sự không thể đến Tòa án hoặc...

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD...

  Hiện nay, vẫn còn nhiều công dân chưa đi làm CCCD gắn chip mới. Vậy năm 2023, những công...

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2023

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất...

  Sau khi ly hôn, ngoài tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng, nghĩa vụ trả nợ. Tranh chấp...

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  Giấy chứng nhận đăng ký xe máy (Chính chủ hoặc không chính chủ) là những giấy tờ bắt...

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ vẻ vang của công dân mỗi quốc...

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được giúp đỡ?

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được...

  Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mỗi cá nhân sinh ra, lớn lên và được chăm lo về...

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE...

  Việc điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ là hành vi bị nghiêm cấm được quy...

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NI...

  Ngày nay, tình trạng sử dụng lao động là người chưa thành niên rất phổ biến. Để điều...

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ MỚI NHẤT

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Vậy...

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY...

  Thời gian vừa qua, đã xảy ra hàng loạt các vụ án nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy...

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  Công ty khi muốn sa thải người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định...

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Gia đình là cái nôi của xã hội nhưng ko phải lúc nào gia đình cũng làm tốt vai trò của...

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị cáo

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị...

  Khoảng năm 2012 khi tôi còn công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân quận 2 Tp. Hồ Chí Minh. Năm...

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?...

  Hiện nay nhu cầu thuê đất để sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên có nhiều trường hợp...

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân biết!

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân...

  Tôi còn nhớ rõ tình cảnh bế tắc năm đó, không một manh mối nào được hé lộ, không một...

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây dựng nhà ở

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây...

  Quy định về mức phạt đối với các hành vi sai quy định khi xây dựng nhà ở là một trong...

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới nhất

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới...

  Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó bên có nghĩa vụ...

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn nhân và gia đình

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn...

  Đơn từ chối nhận con là gì? Những quy định của pháp luật hiện hành về từ chối nhận...

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định pháp luật

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo...

  Việc nắm rõ những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu là cách để bạn bảo vệ...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Hiện nay có rất nhiều người đang sống và sinh hoạt trên đất chưa có giấy chứng nhận...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/07/2020,...

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo...

  Công ty Luật LHLegal là tổ chức hành nghề Luật sư giỏi và có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh...

  Facebook chat