logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Người không có nơi cư trú ổn định đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại đâu?

Vừa qua Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã ban hành Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Vậy những người không có nơi cư trú ổn định thì đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại đâu?

  Người không có nơi cư trú ổn định đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại đâu?

  Câu hỏi:

  Xin chào luật sư, cho tôi hỏi người không có nơi cư trú ổn định thì đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại đâu? Nhờ luật sư giải đáp giúp tôi, tôi xin cám ơn!

  Trả lời:

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật sư LHLegal, sau đây chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

  Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện tự nguyện đối với người cai nghiện ma túy đã hết thời gian cai nghiện?

  Theo quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng như sau:

  “Khi hết thời hạn cai nghiện, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm:

  1. Cấp giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ.

  3. Gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú bản sao giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy; nhận xét kết quả cai nghiện, phục hồi; tài liệu vi phạm quy chế, nội quy trong thời gian cai nghiện (nếu có).”

  Qua đó, khi đã hết thời hạn cai nghiện thì cơ sở cai nghiện có trách nhiệm:

  • Cấp giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy;

  • Bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hay người giám hộ;

  • Gửi cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú bản sao các giấy tờ theo quy định trên.

  Người không có nơi cư trú ổn định thì đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại đâu?

  Tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 116/2021/NĐ-CP có quy định về việc đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện như sau:

  “Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả xác định nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên (sau đây gọi tắt là người nghiện ma túy) phải đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Trường hợp, người không có nơi cư trú ổn định thì đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

  Như vậy nếu không có nơi cư trú ổn định thì đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại UBND cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật. Người vi phạm sẽ thực hiện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập sau khi đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Xem thêm: Sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

  Đăng ký cai nghiện tự nguyện gồm những hồ sơ gì?

  Tại khoản 4 Điều 28 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện gồm:

  “4. Hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện gồm:

  a) 01 bản đăng ký cai nghiện tự nguyện theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định này;

  b) 01 bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền;

  c) 01 bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) của người nghiện ma túy.”

  Như vậy, để đăng ký cai nghiện tự nguyện cần chuẩn bị:

  • Bản đăng ký cai nghiện tự nguyện;

  • Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy (bản sao);

  • Giấy tờ tùy thân người nghiện (bản photo)

  Mẫu đăng ký cai nghiện tự nguyện

  Mẫu đăng ký cai nghiện tự nguyện

  Tải mẫu đăng ký cai nghiện tự nguyện tại đây:

  mẫu đăng ký cai nghiện tự nguyện

  Xem thêm: Rủ rê người khác chơi ma tuý khi mới ra tù bị tội gì?

  Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy gồm những gì?

  Tại Điều 36 Nghị định 116/2021/NĐ-CP có quy định về hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện:

  “1. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy gồm các nội dung chính sau:

  a) Chủ thể của hợp đồng: tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy với người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi về việc cung cấp, sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện;

  b) Đối tượng của hợp đồng (loại dịch vụ, hình thức cung cấp dịch vụ, thời gian, địa điểm sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy ...);

  c) Mức giá sử dụng dịch vụ, hình thức;

  d) Quyền, nghĩa vụ của cơ sở cai nghiện, của người cai nghiện trong việc cung cấp, sử dụng dịch vụ cai nghiện;

  đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; các trường hợp bồi thường thiệt hại, giảm chi phí sử dụng dịch vụ; các trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc tiếp tục hợp đồng dịch vụ;

  e) Thời điểm có hiệu lực, chấm dứt hợp đồng.

  2. Hình thức hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy theo Mẫu số 28 Phụ lục II Nghị định này.”

  Người cai nghiện có trách nhiệm gì trong việc thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện?

  Tại Điều 31 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng như sau:

  “1. Người cai nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy có trách nhiệm:

  a) Thực hiện cai nghiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

  b) Phối hợp với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện tự nguyện hoàn thiện kế hoạch cai nghiện và thực hiện kế hoạch cai nghiện với sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và trợ giúp của gia đình. Tuân thủ sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong quá trình thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy của cá nhân;

  c) Trả chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ theo hợp đồng sử dụng dịch vụ.

  2. Gia đình và người đại diện hợp pháp của người cai nghiện ma túy tự nguyện có trách nhiệm:

  a) Quản lý, hỗ trợ, động viên người cai nghiện thực hiện kế hoạch cai nghiện;

  b) Tạo điều kiện vật chất, tinh thần để người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, tâm lý; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em tham gia học tập (đối với người dưới 18 tuổi), học nghề, tạo việc làm, sinh kế giúp người cai nghiện hòa nhập cộng đồng, xã hội;

  c) Trả chi phí cai nghiện theo hợp đồng sử dụng dịch cai nghiện (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi).

  3. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có trách nhiệm:

  a) Thông báo công khai, minh bạch về loại dịch vụ, quy trình thực hiện dịch vụ, giá cung cấp dịch vụ đối với người cai nghiện, gia đình người nghiện;

  b) Tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn người cai nghiện xây dựng kế hoạch cai nghiện theo quy trình cai nghiện quy định tại Chương III Nghị định này;

  c) Thực hiện đúng quy định chuyên môn theo quy trình cai nghiện, chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp;

  d) Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi người cai nghiện ma túy sử dụng dịch vụ hoặc tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ, hoàn thành dịch vụ.”

  Nơi cai nghiện ma túy cần thông báo loại dịch vụ, chi phí,... cho người cai nghiện và gia đình của họ

  Nơi cai nghiện ma túy cần thông báo loại dịch vụ, chi phí,... cho người cai nghiện và gia đình của họ

  Qua những thông tin trên, hy vọng đã giải đáp được thắc mắc của bạn. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào hoặc bạn cần tư vấn pháp lý, người bào chữa trong tố tụng hình sự,... hãy liên hệ ngay LHLegal nhé!

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:
  Facebook chat