logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

So sánh tội vô ý gây thiệt hại và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt tài sản của Nhà nước?

Người phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước so với tội vô ý gây thiệt hại khác nhau như thế nào? Các yếu tố cấu thành tội phạm của hai tội trên ra sao? Sau đây LHLegal sẽ giải đáp qua bài viết này.

  >>> Khung hình phạt cao nhất của Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

  >>> LHLegal làm luật sư bào chữa cho ông Tất Thành Cang - Nguyên P.Bí thư thường trực tại TP.HCM

  Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước là tội mà người phạm tội có hành vi không làm hoặc không làm hết trách nhiệm để xảy ra việc mất mát, lãng phí, hư hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước do mình trực tiếp quản lý. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là hai tội danh dễ gây nhầm lẫn.

  So sánh tội vô ý gây thiệt hại và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt tài sản của Nhà nước?

  Điểm giống nhau giữa tội vô ý gây thiệt hại và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước

  Cả hai tội này đều xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, có khách thể là quyền sở hữu tài sản; đều gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu trở lên;

  Hai tội có cấu thành vật chất. Tội phạm đều được coi là hoàn thành từ khi gây ra thiệt hại vật chất, theo quy định của điều luật về giá trị tài sản bị thiệt hại;

  Hai tội đều được thực hiện do hình thức lỗi vô ý.

  Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

  Khái niệm

  Thiếu trách nhiệm gây hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được hiểu là hành vi của người có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý tài sản thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của mình làm hư hỏng, mất mát, lãng phí tài sản đó.

  Căn cứ tại Điều 179 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như sau:

  “1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

  4. Người phạm tội còn có thể cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

  Các yếu tố cấu thành tội phạm

  Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

  • Về hành vi:

   • Có hành vi không thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý tài sản Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của mình. Tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị hư hỏng, mất mát, lãng phí phải thuộc sự quản lý 

   • Tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị mất mát, lãng phí, hư hỏng phải thuộc sự quản lý trực tiếp của người phạm tội như thủ quỹ, thủ kho hoặc người khác được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp tội phạm.

   • Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi không thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý tài sản hay không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình với hậu quả để hư hỏng, mất mát, lãng phí, hư hỏng gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

   • Như vậy trường hợp người có nhiệm vụ quản lý trực tiếp tài sản đã thực hiện đầy đủ biện pháp quản lý tài sản thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của mình mà vẫn bị hư hỏng, mất mát, lãng phí do những nguyên nhân khách quan thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

  • Về giá trị tài sản: Giá trị tài sản bị thiệt hại do hành vi thiếu trách nhiệm gây ra phải từ 15 triệu đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.

  Về giá trị tài sản của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản là từ 15 triệu trở lên mới bị truy cứu TNHS

  Về giá trị tài sản của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản là từ 15 triệu trở lên mới bị truy cứu TNHS

  Khách thể:

  • Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  • Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không trực tiếp chiếm hữu, sử dụng các tài sản mà giao hoặc cấp phát cho các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị trực tiếp quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.

  Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi vô ý.

  Chủ thể:

  • Chủ thể là người được giao nhiệm vụ, là người có trách nhiệm trực tiếp quản lý tài sản, có thể là người có chức vụ quyền hạn hoặc chỉ là nhân viên bình thường như thủ quỹ, thủ kho, lái xe.

  • Người có trách nhiệm quản lý gián tiếp đối với tài sản như thủ trưởng đơn vị, kế toán không phải là chủ thể của tội này.

  Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

  Khái niệm

  Vô ý gây thiệt hại đến tài sản được hiểu là do hành vi quá tự tin hoặc cẩu thả gây ra thiệt hại về tài sản của người khác. Đối với trường hợp vô lý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản được quy định cụ thể tại Điều 180 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

  “Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

  1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

  2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”

  Các yếu tố cấu thành tội phạm

  Mặt khách quan:

  • Về hành vi: Có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác được thể hiện như làm hư hỏng tài sản, làm mất,... của người khác.

  • Về hậu quả:

   • Thiệt hại tài sản đến mức độ nghiêm trọng thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   • Theo quy định của Điều luật thì gây thiệt hại nghiêm trọng là trường hợp giá trị tài sản bị thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên. Nếu tài sản thiệt hại dưới 100 triệu thì người có hành vi gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm hình sự mà tùy theo đối tượng, trường hợp cụ thể họ chỉ chịu trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm vật chất hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Khách thể: Hành vi nêu trên xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác.

  Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội này với lỗi vô ý vì quá tự tin hoặc vì cẩu thả.

  Chủ thể: Bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

  Chủ thể của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự

  Chủ thể của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự

  Điểm khác nhau giữa tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản

  Hai tội danh trên có điểm khác nhau như sau:

  • Tính chất tài sản ở hai tội khác nhau. Tội thiếu trách nhiệm là gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; còn tội vô ý gây thiệt hại không bắt buộc phải là tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

  • Khác nhau ở mặt chủ thể: Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản có chủ thể là người giữ chức vụ liên quan đến tài sản, có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà nước. Chủ thể tội vô ý gây thiệt hại nghiệm trọng đến tài sản là bất kỳ người nào có đủ độ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự.

  • Hình phạt đối với tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nặng hơn hình phạt đối với tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ về tội vô ý gây thiệt hại tài sản: Anh T có mượn xe ô tô của bạn đi chơi, anh vào quán uống cafe nhưng lại quên không rút chìa khóa nên trộm đã lấy mất xe. Trong trường hợp mất xe là lỗi vô ý quên không khóa xe. Chiếc xe có giá trị hơn 200 triệu đồng nên anh T phải hoàn trả lại tài sản cho bạn, ngoài ra anh T còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự 2015.

  Ví dụ về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản: C là thủ quỹ kiêm kế toán của trường học A, do sơ xuất mà C đã làm mất tài sản tổng thiệt hại là 200 triệu đồng. Do C làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và giữ chức vụ kế toán kiêm thủ quỹ nên đây là lỗi vô ý nhưng C vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

  Trên là nội dung so sánh về tội vô ý gây thiệt hại và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt tài sản của Nhà nước. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác hay cần tư vấn pháp lý hãy liên hệ ngay luật sư bào chữa và luật sư bảo vệ LH Legal để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

  Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp ...

  Công ty TNHH LHLegal tưng bừng khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm ngày 19/2...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2024

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch...

  LHLegal trân trọng gửi đến Quý khách hàng cùng Quý đối tác lịch nghỉ tết Nguyên Đán ...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề các yếu tố lỗi trong pháp luật hình sự

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố lỗi...

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

  Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

  Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training...

  Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

  Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

  Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã chết không?

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã...

  Trong bối cảnh quy định Luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, câu hỏi về việc Nhà...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 2025

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 202...

  Quốc Hội đã chính thức thông qua ba Luật quan trọng về nhà đất là Luật đất đai, Luật...

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân hàng

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân...

  Việc mua nhà, đất đang thế chấp ngân hàng có thể gây lo lắng cho nhiều người vì thủ...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế nào?

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế...

  Theo quy định pháp luật: Tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất phải đúng mục đích. Vậy...

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ?

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ...

  Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền hiện nay khá phổ biến. Đặc...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat