logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Khối lượng ma túy tối thiểu để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Tôi có vấn đề xin được Luật sư Công ty Luật LHLegal tư vấn như sau: Em trai tôi và bạn có để trong người 01 tép ma túy trong người và bị công an bắt khi vẫn còn giữ tép thuốc trong người. Em tôi và bạn bị tạm giam 01 tuần và đã bị đưa nến nhà giam để điều tra. Hiện em tôi không được gặp người nhà. Vậy thưa Luật sư LHLegal, em tôi không có tiền án tiền sự thì em trai tôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

  Xem thêm các bài viết liên quan:

  >>> Góp tiền mua ma túy để dùng là đồng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy

  >>> Khách thuê phòng sử dụng ma túy thì chủ nhà có bị truy cứu trách nhiệm không?

  >>> Chở người khác đi mua ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  CÂU HỎI: 

  Thưa Luật sư Công ty Luật LHLegal,

  Tôi có vấn đề xin được Luật sư Công ty Luật LHLegal tư vấn như sau: Em trai tôi và bạn có để trong người 01 tép ma túy trong người và bị công an bắt khi vẫn còn giữ tép thuốc trong người. Em tôi và bạn bị tạm giam 01 tuần và đã bị đưa đến nhà giam để điều tra. Hiện em tôi không được gặp người nhà.

  Vậy thưa Luật sư LHLegal, em tôi không có tiền án tiền sự thì em trai tôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

  Khối lượng ma túy tối thiểu để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

  TRẢ LỜI:

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc đến chúng tôi, Luật sư Công ty Luật LHLegal xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

  Để có thể xác định khung hình phạt cụ thể cho hành vi tàng trữ chất ma túy là khung hình phạt nào bạn cần phải xác định chính xác loại ma túy và hàm lượng của nó. Tuy nhiên theo dữ liệu bạn đưa ra lại chưa xác định cụ thể hàm lượng những chất đó là bao nhiêu do đó chúng tôi chưa thể trao đổi chính xác với bạn được.

  Vì vậy, chúng tôi cung cấp đến bạn quy định của pháp luật về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy tại Điều 249 Bộ luật Hình sự hiện hành nêu trên để bạn tham khảo và có thể xác định một cách chính xác nhất.

  Pháp luật quy định về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

  Theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy như sau:

  Phạt tù từ 1 - 5 năm

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; “1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

  b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

  c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

  d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

  đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

  e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

  g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

  h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

  i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

  Phạt tù từ 1 - 5 năm nếu tàng trữ 5 kilôgam đến dưới 50 kilôgam quả thuốc phiện khô

  Phạt tù từ 1 - 5 năm nếu tàng trữ 5 kilôgam đến dưới 50 kilôgam quả thuốc phiện khô

  Phạt tù từ 5 - 10 năm

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

  a) Có tổ chức; 

  b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

  c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

  d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

  đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

  e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam; 

  g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; 

  h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

  i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

  k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

  l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

  m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

  n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này; 

  o) Tái phạm nguy hiểm.

  Phạt tù từ 10 - 15 năm

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

  b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

  c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

  d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

  đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

  e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

  g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

  h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

  Phạt tù từ 10 - 15 năm nếu tàng trữ từ 1 kilôgam đến dưới 5 kilôgam thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca

  Phạt tù từ 10 - 15 năm nếu tàng trữ từ 1 kilôgam đến dưới 5 kilôgam thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca

  Phạt tù từ 15 - 20 năm

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

  b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên; 

  c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên; 

  d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

  đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

  e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

  g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

  h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.”.

  Phạt tiền từ 5 - 5 trăm triệu đồng

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Liên hệ công ty Luật LHLegal

  Công ty Luật LHLegal - Luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng LHLegal tại Tp. Hồ Chí Minh chuyên tư vấn các vấn đề về hình sự hy vọng đã giải đáp được thắc mắc của bạn.

  Công Ty Luật LHLegal là công ty tư vấn luật, cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn và vướng mắc pháp lý của khách hàng.

  Khối lượng ma túy tối thiểu để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin
  Facebook chat