CÔNG TY LUẬT TNHH LHLEGAL
Banner mobi

Yêu cầu dịch vụ

HOTLINE: 0903 79 68 30

Bảo hiểm Phi nhân thọ

Theo quy định pháp luật, Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trên thực tế, theo kinh nghiệm của LHLegal, có nhiều vụ việc bồi thường bảo hiểm đã trở thành một tranh chấp bảo hiểm. Nguyên nhân tranh chấp thường xuất phát từ việc xác định sự kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, tổn thất được bảo hiểm không được các bên thống nhất. Ngoài ra, trong nhiều vụ việc đơn vị bảo hiểm đã bồi thường bảo hiểm cho bên được bảo hiểm, nhưng gặp khó khăn khi đòi bồi hoàn bảo hiểm từ bên thứ ba gây ra thiệt hại, đặc biệt trong các vụ cháy nổ. LHLegal có thể đồng hành cùng Khách hàng để xử lý các vụ việc bồi thường bảo hiểm một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Khách hàng.

  • Các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm

+ Nghiên cứu hồ sơ bảo hiểm, đánh giá sự kiện bảo hiểm, mức thiệt hại được bồi thường

+ Đại diện cho Khách hàng gửi thư yêu cầu đơn vị bảo hiểm bồi thường

+ Đại diện cho Khách hàng tham gia các phiên họp, làm việc với đơn vị bảo hiểm, cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc

+ Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện đơn vị bảo hiểm yêu cầu cầu bồi thường

+ Đại diện tham gia tố tụng và cử luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Khách hàng tại Tòa án, cơ quan Thi hành án

  • Các yêu cầu về bồi hoàn

+ Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, đánh giá trách nhiệm pháp lý của bên gây ra thiệt hại

+ Đại diện Khách hàng yêu cầu bên thứ ba bồi hoàn

+ Đại diện cho Khách hàng tham gia các phiên họp, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, các bên có liên quan đến vụ việc

+ Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện yêu cầu bên gây ra thiệt hại bồi hoàn

+ Đại diện tham gia tố tụng và cử luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Khách hàng tại Tòa án, cơ quan Thi hành án

Chia sẻ:
Copyrights © 2018 CÔNG TY LUẬT TNHH LHLEGAL. All rights reserved.
Đang online: 9   |   Tổng truy cập: 497110
Facebook chat