Thế mạnh

Trang chủ / Thế mạnh

Thế mạnh

LHLegal có thế mạnh tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực sau:

  • Giao dịch thương mại
  • Dự án Phát triển Bất động sản
  • Xử lý xâm phạm Quyền Sở hữu trí tuệ, Gian lận thương mại, Cạnh tranh không lành mạnh
  • Thực hiện các thủ tục đầu tư, xin các giấy phép “con”
  • Các vấn đề về Lao động và Tuân thủ
  • Bảo hiểm tài sản, trách nhiệm đối với bên thứ ba
  • Hình sự
  • Giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài Thương mại
  • Công nhận và cho thi hành Phán quyết Trọng tài/ Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

LHLegal

là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (theo Giấy đăng ký hoạt động số 41.02.2861/TP/ĐKHĐ) cung cấp các dịch pháp lý chuyên sâu toàn diện trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế và hình sự.

Với đội ngũ luật sư là các chuyên gia pháp lý có kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề thực tiễn phối hợp với các chuyên gia là các giảng viên đại học Luật có kiến thức lý luận sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như dân sự, lao động và hình sự, LHLegal tự tin sẽ là người cố vấn cao cấp nhưng gần gũi và đáng tin cậy đối với mọi Khách hàng.

Giá trị văn hoá cốt lõi

Giá trị văn hóa cốt lõi của chúng tôi là: “Chính trực và công bằng”. Chính trực là sự trung thực gắn liền với đạo đức hành nghề và đạo đức con người. Công bằng là quyền được đối xử ngang nhau giữa các chủ thể. Chúng tôi luôn hành động vì sự chính trực và đảm bảo quyền lợi công bằng tối thiểu cho Khách hàng của mình, bất kể đó là cá nhân lẻ loi hay một tập đoàn kinh tế khổng lồ. Chúng tôi không quan trọng Khách hàng của mình là ai mà quan trọng chúng tôi đang bảo vệ cái gì.

Yêu cầu dịch vụ

0903 79 68 30