Giá trị cốt lõi

Trang chủ / Giá trị cốt lõi

Giá trị văn hoá cốt lõi

Giá trị văn hóa cốt lõi của chúng tôi là: “Chính trực và công bằng”. Chính trực là sự trung thực gắn liền với đạo đức hành nghề và đạo đức con người. Công bằng là quyền được đối xử ngang nhau giữa các chủ thể. Chúng tôi luôn hành động vì sự chính trực và đảm bảo quyền lợi công bằng tối thiểu cho Khách hàng của mình, bất kể đó là cá nhân lẻ loi hay một tập đoàn kinh tế khổng lồ. Chúng tôi không quan trọng Khách hàng của mình là ai mà quan trọng chúng tôi đang bảo vệ cái gì.

LHLegal

là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (theo Giấy đăng ký hoạt động số 41.02.2861/TP/ĐKHĐ) cung cấp các dịch pháp lý chuyên sâu toàn diện trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế và hình sự.

Với đội ngũ luật sư là các chuyên gia pháp lý có kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề thực tiễn phối hợp với các chuyên gia là các giảng viên đại học Luật có kiến thức lý luận sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như dân sự, lao động và hình sự, LHLegal tự tin sẽ là người cố vấn cao cấp nhưng gần gũi và đáng tin cậy đối với mọi Khách hàng.

Thế mạnh

LHLegal có thế mạnh trong tư vấn và giải quyết các tranh chấp sau:

  • Tranh chấp Hợp đồng thương mại.
  • Yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm với bên thứ ba.
  • Thu hồi các khoản nợ xấu cho các tổ chức tín dụng.
  • Khiếu kiện liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.
  • Tranh chấp về lao động.

Yêu cầu dịch vụ

0903 79 68 30